වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
hero
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි Hero මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2010
Yamaha FZ S 2010

39,900 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio DIGITAL METER 2018
Honda Dio DIGITAL METER 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero plusar 2016
Hero plusar 2016

16,752 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Honda Hunk 2009
Hero Honda Hunk 2009

80,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Xtream Xtreame (CBZ) 2017
Hero Xtream Xtreame (CBZ) 2017

27,700 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

16,750 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

43,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

21,086 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero HF Deluxe 2006
Hero HF Deluxe 2006

65,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

27,917 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

7,200 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,500

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

12,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

48,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

21,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

27,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,500

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2017
Hero Pleasure 2017

6,724 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2017
Hero Pleasure 2017

6,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 183,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

53,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,500

දින 48
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

19,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,500

දින 48
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

14,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 48
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

34,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 54
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Dash 2017
Hero Dash 2017

20,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 59
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure Scooty 2010
Hero Pleasure Scooty 2010

49,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!