වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

28,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio Scooty 2012
Honda Dio Scooty 2012

30,192 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

32,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

27,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 136,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio BFU 2017
Honda Dio BFU 2017

7,600 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

17,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 154,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

12,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

18,856 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 183,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio Scooty 2018
Honda Dio Scooty 2018

6,014 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Super Club 2006
Honda Super Club 2006

67,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Activa 2016 2014
Honda Activa 2016 2014

37,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 33,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dream 2014
Honda Dream 2014

41,602 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio Scooty 2010
Honda Dio Scooty 2010

37,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

15,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

25,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

27,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 167,500

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Hornet Ch130 2003
Honda Hornet Ch130 2003

14,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 390,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda CM125 1996
Honda CM125 1996

66,500 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio Scooty 2017
Honda Dio Scooty 2017

9,664 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

43,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

25,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 166,500

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

13,442 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

23,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 144,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

10,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 187,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

22,751 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

110 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 37,500

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!