වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio DIGITAL METER 2018
Honda Dio DIGITAL METER 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio Black 2016
Honda Dio Black 2016

25,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 179,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

29,748 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

55,900 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

18,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio Scooty 2014
Honda Dio Scooty 2014

36,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 193,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio Scooty 2017
Honda Dio Scooty 2017

9,961 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 198,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

26,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 154,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda MD 2014
Honda MD 2014

38,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda VTR 2003
Honda VTR 2003

20,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio DIGITAL METER 2018
Honda Dio DIGITAL METER 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,250

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

22,750 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

25,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 154,500

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

45,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda CD 200 1986
Honda CD 200 1986

100,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 550,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda CB Hornet Steed VLX 2010
Honda CB Hornet Steed VLX 2010

20,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 650,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

24,600 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 156,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

31,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio Scooty 2014
Honda Dio Scooty 2014

8,838 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio Scooty 2017
Honda Dio Scooty 2017

9,840 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

25,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda CBR Gularm 2017
Honda CBR Gularm 2017

37,500 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 765,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda CB Hornet 2003
Honda CB Hornet 2003

600 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 500,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

29,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 34
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

23,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 34
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

24,800 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!