වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio DIGITAL METER 2018
Honda Dio DIGITAL METER 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

48,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S Vr2 2017
Yamaha FZ S Vr2 2017

8,345 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

36,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

55,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 278,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

25,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha DT 200 2015
Yamaha DT 200 2015

27,500 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 16 2014
Yamaha FZ 16 2014

6,250 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 16 2013
Yamaha FZ 16 2013

33,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

40,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

18,250 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ Version One 2013
Yamaha FZ Version One 2013

3,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

35,800 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

23,201 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

20,080 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2013
Yamaha FZ 2013

27,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

8,500 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 355,000

දින 38
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ බයික් මාරු කැමති 2015
Yamaha FZ බයික් මාරු කැමති 2015

35,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 258,000

දින 39
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S Combat 2017
Yamaha FZ S Combat 2017

8,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 425,000

දින 41
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

7,500 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha TW XT 125 1994
Yamaha TW XT 125 1994

850 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 46
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

25,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 47
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2014
Yamaha FZ 2014

45,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 47
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2011
Yamaha FZ 2011

24,525 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 51
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

9,900 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 57
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

18,192 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 312,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!