වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

28,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2013
Yamaha FZ S 2013

27,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 258,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha Ray ZR 2016 - OCT
Yamaha Ray ZR 2016 - OCT

16,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

42,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 289,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

25,886 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 328,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2014
Yamaha FZ 2014

68,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 91,500

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

11,500 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

10,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 420,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ spBGP-0693 2018
Yamaha FZ spBGP-0693 2018

5,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

9,632 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

12,090 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha TTR open enduro 2004
Yamaha TTR open enduro 2004

68,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

30,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

35,694 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 274,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha Ray ZR Scooty 2016
Yamaha Ray ZR Scooty 2016

15,900 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

11,200 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

5,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 37
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

918 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 43
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

13,500 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 43
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 16 2016
Yamaha FZ S 16 2016

28,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 46
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2012
Yamaha FZ 2012

28,914 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 50
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha tricity 2016
Yamaha tricity 2016

16,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 695,000

දින 53
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

48,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 55
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S Vr2 2017
Yamaha FZ S Vr2 2017

8,345 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 55
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

36,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 57
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

25,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!