වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Speaker Set
Speaker Set

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 15,000

දින 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Microlab M280
Microlab M280

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 3,500

දින 2
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - JBL charge 2 plus Bluetooth speaker
JBL charge 2 plus Bluetooth speaker

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 3,000

දින 6
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Arry bmb
Arry bmb

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 21,500

දින 9
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Google home mini -chalk colour-
Google home mini -chalk colour-

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 14,500

දින 11
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Marvo Bluetooth Headset
Marvo Bluetooth Headset

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 2,800

දින 13
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Pioneer set up
Pioneer set up

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 15,000

දින 14
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Asel 5.1CH Home theater system
Asel 5.1CH Home theater system

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 45,000

දින 16
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Buffel set
Buffel set

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 18,000

දින 18
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Beats pill
Beats pill

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 1,500

දින 20
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Panasonic setup
Panasonic setup

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 50,000

දින 20
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - SUB WOOFER
SUB WOOFER

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 6,999

දින 20
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Olan buffel
Olan buffel

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 15,000

දින 23
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Olan buffel
Olan buffel

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 16,000

දින 23
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - OLAN SUB
OLAN SUB

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 8,500

දින 24
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - LG Home Theatre
LG Home Theatre

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 7,500

දින 24
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - JBL Charge 3 Special Military edition
JBL Charge 3 Special Military edition

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 3,500

දින 24
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Subwoofer
Subwoofer

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 4,000

දින 25
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Subwoofer amp
Subwoofer amp

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 3,500

දින 28
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Dubal woofer bufful set
Dubal woofer bufful set

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 13,500

දින 29
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Sub woofer
Sub woofer

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 2,500

දින 31
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Speaker
Speaker

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 14,500

දින 33
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Kenwood sound system
Kenwood sound system

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 8,000

දින 33
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Array top 8 inches speaker
Array top 8 inches speaker

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 8,500

දින 33
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Original Olan Speaker
Original Olan Speaker

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 11,500

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!