වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 226 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Full Band Sound Setup
Full Band Sound Setup

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,300,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar
Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

පැය 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Leg press
Leg press

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 75,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - JBL Sound
JBL Sound

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

පැය 6
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කුරුණෑගල - Plane and Drone transmitter
Plane and Drone transmitter

කුරුණෑගල, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 5,500

පැය 6
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - EPIPHONE DR100BK ACOUSTIC GUITAR
EPIPHONE DR100BK ACOUSTIC GUITAR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,500

පැය 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Orbitrek
Orbitrek

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

පැය 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old Coins
Old Coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

පැය 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Perani Killota
Perani Killota

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 1
සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි-කුරුණෑගල - DVD Movies Collection
DVD Movies Collection

කුරුණෑගල, සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි

රු 20

දින 1
සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි-කුරුණෑගල - Movies at Homes
Movies at Homes

කුරුණෑගල, සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි

රු 10

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Cervin with Speaker
Cervin with Speaker

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Midi Octapad
Midi Octapad

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - RAAGINI DIGITAL ELECTRONIC TAMPURA
RAAGINI DIGITAL ELECTRONIC TAMPURA

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,500

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Pettagama
Pettagama

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 22,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Sound equipment
Sound equipment

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - PEC DEC MACHINE
PEC DEC MACHINE

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 90,000

දින 3
සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි-කුරුණෑගල - Movies
Movies

කුරුණෑගල, සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි

රු 20

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Jbl 15 double top
Jbl 15 double top

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - CA SOMO CRICKET PADS
CA SOMO CRICKET PADS

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Obi Track exercise machine
Obi Track exercise machine

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 9,200

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Lead guitar
Lead guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old Ceylon coins
Old Ceylon coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 60,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - පැරණි පිත්තල කලයක්
පැරණි පිත්තල කලයක්

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - ELSNER PIANO
ELSNER PIANO

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - LP KAJON DRUMS
LP KAJON DRUMS

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!