මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

නාරම්මල හිදී සෙල්ලම් බඩු සහ ක්‍රීඩා උපකරණ

දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි