දැන්විම් 381 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - Brand-new House In Kottawa
Brand-new House In Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Brand-New House. in Kottawa
Brand-New House. in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - 2 story House for sale in Maththegoda
2 story House for sale in Maththegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

විනාඩි 30
නිවාස-කොළඹ - House Fof Sale In Kottawa
House Fof Sale In Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New House for Sale Kottawa
New House for Sale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kottawa Town
Land For Sale in Kottawa Town

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale in Kottawa
Brand New House for Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House in Kottawa
House in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 02 HOUSES & 20 P SALE KOTTAWA
02 HOUSES & 20 P SALE KOTTAWA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in - Kottawa
House for Sale in - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 33,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Gorakapitiya
Land for Sale Gorakapitiya

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 8,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kottawa
Land for Sale in Kottawa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Kottawa
House for Rent in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 80,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale - Kottawa
Brand new house for sale - Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,800,000

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

7.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 18,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Two Bed Room Apartment - Kottawa
Two Bed Room Apartment - Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 3,200,000

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms in Newly built house for rent kottawa
Rooms in Newly built house for rent kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Upstairs Apartment for Rent Kottawa
Upstairs Apartment for Rent Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa 100m to highlevel
House for sale in Kottawa 100m to highlevel

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Bulding for Sale Kottawa
Bulding for Sale Kottawa

1,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - NSB || Hose in Mattegoda
NSB || Hose in Mattegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 2 Store House for Sale - Kottawa
2 Store House for Sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - NSB || Land in Kottawa
NSB || Land in Kottawa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 770,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - NSB Land in Mattegoda
NSB Land in Mattegoda

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Mattegoda housing scheme - B type
House for rent in Mattegoda housing scheme - B type

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - B/N 03 STORY HOUSE & 11.5 P KOTTAWA
B/N 03 STORY HOUSE & 11.5 P KOTTAWA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,500,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!