දැන්විම් 309 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - A luxury house in Kottawa
A luxury house in Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Kottawa 296 piliyandala Land lot 4
Kottawa 296 piliyandala Land lot 4

8.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New House For Rent Homagama
New House For Rent Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - Brand new single-story House in Kottawa
Brand new single-story House in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 11,200,000

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale @ Maththegoda
Land For Sale @ Maththegoda

200.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR RENT IN KOTTAWA HORANA ROAD
HOUSE FOR RENT IN KOTTAWA HORANA ROAD

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Storied House Kottawa
Two Storied House Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,750,000

ඉඩම්-කොළඹ - NSB || Land in Kottawa
NSB || Land in Kottawa

46.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කොළඹ - 2 Stored House For Sale In Kottawa
2 Stored House For Sale In Kottawa

කාමර: 7, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,200,000

ඉඩම්-කොළඹ - Best land in Kottawa
Best land in Kottawa

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 445,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land For Sale In Kottawa
Residential Land For Sale In Kottawa

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - A luxury house in kottawa
A luxury house in kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land || in Kottawa
Land || in Kottawa

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kottawa new
Land For Sale Kottawa new

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land || in Kottawa
Land || in Kottawa

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Kottawa (Rukmalgama)
House for rent in Kottawa (Rukmalgama)

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand new house in Kottawa for sale
Brand new house in Kottawa for sale

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 23,500,000

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Kottawa
Annex for rent - Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 23,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in kottawa
Land for sale in kottawa

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Mattegoda 39.1p Land Plots
Mattegoda 39.1p Land Plots

39.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Bare land for long term lease kottawa
Bare land for long term lease kottawa

11.0 අක්කරය

කොළඹ, ඉඩම්

රු 160,000 අවුරුද්දකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kottawa
Land in Kottawa

10.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Brand New House For Sale mattegoda
Brand New House For Sale mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,700,000

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Kottawa annex for Rent
Kottawa annex for Rent

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!