දැන්විම් 295 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Rukmalgama
House for sale in Rukmalgama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Newly Build House at Kottawa
Newly Build House at Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Luxury two story house sale in Kottawa
Luxury two story house sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for Rent-Kottawa (2 storey house)
House for Rent-Kottawa (2 storey house)

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE AT KOTTAWA (TWIN)
HOUSE FOR SALE AT KOTTAWA (TWIN)

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

ඉඩම්-කොළඹ - Best land in Kottawa
Best land in Kottawa

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex is for rent at Kottawa Malabe Road
Annex is for rent at Kottawa Malabe Road

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Kottawa
Land For Sale In Kottawa

8.25 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House in Kottawa
Brand New House in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 11,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - A brand-new house in mattegoda
A brand-new house in mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kottawa new
Land For Sale Kottawa new

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,150,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Under construction house in maththegoda
Under construction house in maththegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 6,900,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Clear Deed House In Kottawa
Clear Deed House In Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Mattegoda
House For Sale in Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 6,600,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Kottawa | House Sale MCP530
Kottawa | House Sale MCP530

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in kottawa
House for sale in kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 9,200,000

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Koswatta | Land MCP L0515
Koswatta | Land MCP L0515

67.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale @ Kottawa
Land For Sale @ Kottawa

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW HOUSE IN KOTTAWA
BRAND NEW HOUSE IN KOTTAWA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 20p land for sale in rukmalgama
20p land for sale in rukmalgama

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Kottawa 280 horana road / lot 4
Kottawa 280 horana road / lot 4

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 440,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Kottawa piliyandala road lot 3.
Kottawa piliyandala road lot 3.

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 510,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Mattegoda
House for sale in Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 10,500,000

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kottawa
Land for Sale in Kottawa

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Mattegoda
Land For Sale In Mattegoda

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!