දැන්විම් 314 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Kottawa
House for Rent in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 24,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for Sale kottawa
House for Sale kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 28,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kottawa near highway
Land in Kottawa near highway

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for Sale - Kottawa
Luxury apartment for Sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,700,000

නිවාස-කොළඹ - 5BR Two Storied House At Kottawa
5BR Two Storied House At Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Kottawa
House for Rent in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 24,000 මසකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land || in Kottawa
Land || in Kottawa

11.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land || in Kottawa
Land || in Kottawa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land ||In Kottawa
Land ||In Kottawa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Kottawa
Annex for rent in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale
Land for sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kottawa
Land For Sale Kottawa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - A luxury house in kottawa
A luxury house in kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 3Storey Modern House for Sale in Kottwa
3Storey Modern House for Sale in Kottwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House For Sale in Siddamulla
Brand New House For Sale in Siddamulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two storied House for Rent in Kottawa
Two storied House for Rent in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - house for sale
house for sale

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kottawa
Land in Kottawa

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 365,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Kottawa 255 rd land
Kottawa 255 rd land

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 725,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 22.2p | හෝමාගමට ලග ඉඩමක්
22.2p | හෝමාගමට ලග ඉඩමක්

22.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 152,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale Kottawa
House for sale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 2 Stored House For Sale In Kottawa
2 Stored House For Sale In Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - KOTTAWA BRAND NEW HOUSE FOR SALE
KOTTAWA BRAND NEW HOUSE FOR SALE

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New House for Rent in Kottawa
New House for Rent in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Kottawa
Land for Sale Kottawa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 4BR Modern House for Sale in Kottwa
4BR Modern House for Sale in Kottwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!