දැන්විම් 285 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - Two Story House for Sale in Kottawa
Two Story House for Sale in Kottawa

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Luxury House For Sale in Kottawa
Luxury House For Sale in Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 36,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For Rent In Rukmalgama Kottawa
House For Rent In Rukmalgama Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Story House for Sale in Kottawa
Two Story House for Sale in Kottawa

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for rent in Kottawa
House for rent in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 23,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House with land for Rent in Kottawa
House with land for Rent in Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 80,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - A luxury house in kottawa
A luxury house in kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,800,000

ඉඩම්-කොළඹ - Best land in Kottawa
Best land in Kottawa

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE AT KOTTAWA (TWIN)
HOUSE FOR SALE AT KOTTAWA (TWIN)

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms & annex Kottawa
Rooms & annex Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Under construction House in Kottawa
Under construction House in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Home for rent in mattegoda
Home for rent in mattegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 20 PERCH KOTTAWA MAKUMBURA H/L RD
20 PERCH KOTTAWA MAKUMBURA H/L RD

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - B/New Single Story House @ Kottawa
B/New Single Story House @ Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,800,000

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kottawa
Land For Sale Kottawa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 10P | Land For Sale Talagala
10P | Land For Sale Talagala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 138,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

15.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 6,080,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale @ Kottawa
Land For Sale @ Kottawa

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 2 Story House in Kottawa
2 Story House in Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Kottawa For Sale Lot 7
Land | Kottawa For Sale Lot 7

8.85 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 760,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Kottawa For Sale Lot 6
Land | Kottawa For Sale Lot 6

10.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 780,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Kottawa For Sale Lot 5
Land | Kottawa For Sale Lot 5

10.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 795,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Storied House Kottawa
Brand New Two Storied House Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Kottawa Town
House for Rent in Kottawa Town

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Kottawa 255 rd land
Kottawa 255 rd land

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 725,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Mattegoda | Land Sale MCP637
Mattegoda | Land Sale MCP637

130.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 995,000 පර්ච් එකකට

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!