දැන්විම් 113 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැස්බෑව හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kesbewa
Land For Sale Kesbewa

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 390,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kesbewa
House for sale in Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Buildg-Rent-Main Road-Kesbewa
Commercial Buildg-Rent-Main Road-Kesbewa

3,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 145,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land Sale IN Kesbewa
Land Sale IN Kesbewa

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kesbewa
Land for Sale in Kesbewa

7.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Story House For Sale in Kesbewa
Two Story House For Sale in Kesbewa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Paddy front land for sale Kahathuduwa
Paddy front land for sale Kahathuduwa

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kesbewa
Land in Kesbewa

7.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,565,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kesbewa
Land in Kesbewa

6.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,565,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kesbewa
Land in Kesbewa

6.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,565,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Classic land kesbewa plot 19
Classic land kesbewa plot 19

6.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,465,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Classic land \ for sale plot 16 kesbewa
Classic land \ for sale plot 16 kesbewa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,441,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Classic land \ for sale plot 12 kesbewa
Classic land \ for sale plot 12 kesbewa

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,622,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Classic land \ for sale plot 11 kesbewa
Classic land \ for sale plot 11 kesbewa

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,780,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - LAND IN KESBEWA
LAND IN KESBEWA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kesbewa_Bandaragama Rd
Land for sale in Kesbewa_Bandaragama Rd

10.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 265,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Polgasowita
House For Sale In Polgasowita

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kesbewa
House for sale in Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 4,600,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - 2 Storied House for sale in Kesbawa
2 Storied House for sale in Kesbawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Koralaima
House For Sale - Koralaima

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Brand New House Kesbewa
Brand New House Kesbewa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kesbewa
House for sale in Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 6
Niwasak kuliyata ganimata - Kesbewa

කොළඹ, නිවාස

දින 7
Geyak kuliyata ganimata Keasbawa

කොළඹ, නිවාස

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Kesbewa
Land For Sale In Kesbewa

15.65 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property for Long Term Rent
Commercial Property for Long Term Rent

4,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 175,000 මසකට

දින 7
නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW UPSTAIR HOUSE SALE KESBEWA
BRAND NEW UPSTAIR HOUSE SALE KESBEWA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!