දැන්විම් 169 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැස්බෑව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - Three Storey House for Sale - Kesbewa
Three Storey House for Sale - Kesbewa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Brand New House - Kesbewa
Brand New House - Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Rent in Polgasowita
Building for Rent in Polgasowita

500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 22,000 මසකට

පැය 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kesbewa
Land for Sale in Kesbewa

120.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 25,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - Brand Newly build house in Kesbewa
Brand Newly build house in Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

නිවාස-කොළඹ - House for rent in Kahathuduwa
House for rent in Kahathuduwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000 මසකට

පැය 9
නිවාස-කොළඹ - Modern House For Sale - Kesbewa
Modern House For Sale - Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - FOUR STORY BUILDING SALE IN KESBEWA
FOUR STORY BUILDING SALE IN KESBEWA

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

පැය 11
නිවාස-කොළඹ - New House for Sale - Kesbewa
New House for Sale - Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,200,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Wathara
House For Sale In Wathara

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kesbewa (One Block Remaining)
Land for Sale in Kesbewa (One Block Remaining)

7.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 685,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House Two Story for Sale - Kesbewa
House Two Story for Sale - Kesbewa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,800,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Two Story House for Sale - Kesbewa
Two Story House for Sale - Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land Sale in Kesbawa
Land Sale in Kesbawa

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 645,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land sale in Kesbawa
Land sale in Kesbawa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Luxury Residential Land for Quick Sale Kesbewa
Luxury Residential Land for Quick Sale Kesbewa

7.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kesbewa With furniture
House for Sale in Kesbewa With furniture

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kesbewa
Land for Sale in Kesbewa

8.39 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 495,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Koralaima Kesbewa
Land for Sale Koralaima Kesbewa

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale - piliyandala
House for sale - piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in kesbewa
House for sale in kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 10,700,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for Rent - Kesbewa
House for Rent - Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Two Story House for Sale - Kesbewa
Two Story House for Sale - Kesbewa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - New 2 Storey House Sale in Kesbewa
New 2 Storey House Sale in Kesbewa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Kesbewa
Land for Sale Kesbewa

8.75 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 5,950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
නිවාස-කොළඹ - Single House for Sale in Batuwandara,kesbewa,kesbewa
Single House for Sale in Batuwandara,kesbewa,kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 10,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - New 3 Br House for Sale in Kesbewa
New 3 Br House for Sale in Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!