දැන්විම් 142 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැස්බෑව හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kesbewa
Land for Sale in Kesbewa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,050,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Single New House For Sale Kesbewa
Single New House For Sale Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Modern House for sale in Kesbewa
Modern House for sale in Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kahathuduwa
Land for sale in Kahathuduwa

30.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Kesbewa
Land for sale - Kesbewa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 170,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New 4BR House Quick Sale in Kesbewa
New 4BR House Quick Sale in Kesbewa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Single New House For Sale Kesbewa
Single New House For Sale Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New 4BR House for Sale in Kesbewa
New 4BR House for Sale in Kesbewa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 3BR House Sale in Kesbewa
Brand New 3BR House Sale in Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House New two story for sale in Kesbewa
House New two story for sale in Kesbewa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Single House Sale Ponnanthara
Brand New Single House Sale Ponnanthara

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,800,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Classic Land / For Sale Plot 20
Classic Land / For Sale Plot 20

6.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,565,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Classic Land / For Sale Plot 19
Classic Land / For Sale Plot 19

6.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 560,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Beautiful House For Sale in Halpita
Beautiful House For Sale in Halpita

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Upstair House For Sale in Kahathuduwa
Upstair House For Sale in Kahathuduwa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW HOUSE Kesbawa
BRAND NEW HOUSE Kesbawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kesbewa
House for sale in Kesbewa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Piliyandala Moragahahena Road
Land in Piliyandala Moragahahena Road

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Kesbewa
House for Rent in Kesbewa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 75,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kesbewa
House for sale in Kesbewa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 4,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Kesbewa house for sale
Kesbewa house for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 2 story House for sale in Kesbewa
2 story House for sale in Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,300,000

දින 3
Annex එකක් අවශ්‍යයි

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Kesbawa Bandaragama road, Prime place 22
Kesbawa Bandaragama road, Prime place 22

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 260,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kesbewa
House for sale in Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House for sale @ Kesbewa
Kp property | House for sale @ Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House - Kesbewa
Kp property | House - Kesbewa

කාමර: 7, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!