වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
hero
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි Hero මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 2016
TVS Apache 2016

13,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

34,100 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Glamour 2016
Hero Glamour 2016

14,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Hunk 2009
Hero Hunk 2009

56,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

14,700 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Hunk dabal disk 2012
Hero Hunk dabal disk 2012

40,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 143,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Hunk 2008
Hero Hunk 2008

45,214 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

32,548 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Dawn 2014
Hero Dawn 2014

32,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Passion pro 2008
Hero Passion pro 2008

37,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

32,450 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Hunk 2016
Hero Hunk 2016

47,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Splender i smart 2014
Hero Splender i smart 2014

18,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Hunk 2008
Hero Hunk 2008

30,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Pleasure BAR 2014
Hero Pleasure BAR 2014

28,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Dash 2015
Hero Dash 2015

5,200 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

11,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

17,800 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 41
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Splender i smart 2015
Hero Splender i smart 2015

55,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

10,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 45
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Dash Scooter bike 2015
Hero Dash Scooter bike 2015

17,999 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 47
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

38,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 51
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

10,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 53
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Hunk 2010
Hero Hunk 2010

30,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 53
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Super Splender 2012
Hero Super Splender 2012

30,100 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 54
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

30,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!