දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඹුරුපිටිය හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-මාතර - Land in Kamburupitiya
Land in Kamburupitiya

45.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 4,950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-මාතර - කඹුරුපිටිය නගරයට ආසන්න ඉඩමක් විකිනීමට
කඹුරුපිටිය නගරයට ආසන්න ඉඩමක් විකිනීමට

80.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-මාතර - House for rent in Kamburupitiya
House for rent in Kamburupitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 13
නිවාස-මාතර - House For Sale - kamburupitiya
House For Sale - kamburupitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 8,800,000

දින 15
Kamarayak onii

මාතර, කොටස් සහ කාමර

දින 17
නිවාස-මාතර - House for sale - Kamburupitiya
House for sale - Kamburupitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 3,800,000

දින 17
නිවාස-මාතර - නව නිවසක් විකීණීමට - කඹුරැපිටිය
නව නිවසක් විකීණීමට - කඹුරැපිටිය

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 6,600,000

දින 20
ඉඩම්-මාතර - Land for sale - Kamburupitiya
Land for sale - Kamburupitiya

18.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-මාතර - ගම් උදාව නාකන්දපුර ඉඩම විකිණීමට
ගම් උදාව නාකන්දපුර ඉඩම විකිණීමට

80.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 28
ඉඩම්-මාතර - Land for sale in Kirinda
Land for sale in Kirinda

5.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 2,500,000 අක්කරයකට

දින 44
ඉඩම්-මාතර - Land for sale - Kamburupitiya
Land for sale - Kamburupitiya

15.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 2,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 44
ඉඩම්-මාතර - නිවස සහිත ඉඩම - කඹුරුපිටිය
නිවස සහිත ඉඩම - කඹුරුපිටිය

58.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 23,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 47
ඉඩම්-මාතර - Land With House In Kamburupitiya
Land With House In Kamburupitiya

1.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 29,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 49
ඉඩම්-මාතර - Land for sale Uyangoda
Land for sale Uyangoda

612.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 32,000 පර්ච් එකකට

දින 49
ඉඩම්-මාතර - Land for sale - Kamburupitiya
Land for sale - Kamburupitiya

84.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 51
ඉඩම්-මාතර - Land & house for sale kamburupitiya
Land & house for sale kamburupitiya

70.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!