දැන්විම් 359 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ඉඩකඩම්

නිවාස-මාතර - House for sale in Matara
House for sale in Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 13,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial property for sale - Matara
Commercial property for sale - Matara

12,239 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-මාතර - House for sale in Matara
House for sale in Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 13,500,000

ඉඩම්-මාතර - Land for sale Matara
Land for sale Matara

12.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 2,950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Luxury Villa in Matara MCP653
Luxury Villa in Matara MCP653

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale - Kekanadurra
Land For Sale - Kekanadurra

11.9 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 1,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-මාතර - මාතර කැකණදුර නගරයේ ඉඩම් කොටස් විකිණීමට
මාතර කැකණදුර නගරයේ ඉඩම් කොටස් විකිණීමට

11.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 1,350,000 සම්පුර්ණ මිල

නිවාස-මාතර - House for sale in Matara
House for sale in Matara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Building For Sale in Matara
Commercial Building For Sale in Matara

1,440 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 33,000,000

ඉඩම්-මාතර - Land for sale - Matara
Land for sale - Matara

14.5 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land In Kubalgama for sale
Land In Kubalgama for sale

10.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-මාතර - House for sale in Matara
House for sale in Matara

කාමර: 5, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale In Mirissa
Land For Sale In Mirissa

60.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 245,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-මාතර - House for sale in Matara
House for sale in Matara

කාමර: 6, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
නිවාස-මාතර - House For Sale
House For Sale

කාමර: 6, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Commercial Land Matara - MCP683
Commercial Land Matara - MCP683

18.5 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 125,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-මාතර - 8 acre land for sale in Mirissa
8 acre land for sale in Mirissa

8.0 අක්කර

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 352,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Building For Sale
Commercial Building For Sale

3,785 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 1
නිවාස-මාතර - House For Sale - Matara
House For Sale - Matara

කාමර: 5, නානකාමර: 3

මාතර, නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Building - Kamburupitiya
Commercial Building - Kamburupitiya

782 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Building For Sale Kamburupitiya
Building For Sale Kamburupitiya

6,830 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Building for Sale at Weligama
Building for Sale at Weligama

1,900 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,900,000

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale in Kamburupitiya
Land For Sale in Kamburupitiya

4.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 50,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land for sale in Kamburugamuwa
Land for sale in Kamburugamuwa

10.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in Hakmana
Land for Sale in Hakmana

10.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in Thihagoda
Land for Sale in Thihagoda

9.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-මාතර - Annex for rent - Matara
Annex for rent - Matara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

මාතර, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!