දැන්විම් 436 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ඉඩකඩම්

නිවාස-මාතර - House For Sale - Matara
House For Sale - Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 8,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-මාතර - Two Story House For sale - Dikwella
Two Story House For sale - Dikwella

කාමර: 4, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 7,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale Near Kanattagoda Junction, Matara.
Land For Sale Near Kanattagoda Junction, Matara.

27.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
නිවාස-මාතර - House For Sale - Matara
House For Sale - Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 8,000,000

පැය 3
නිවාස-මාතර - Upstairs House for Rent in - Matara
Upstairs House for Rent in - Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 40,000 මසකට

පැය 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Building For Rent Matara
Commercial Building For Rent Matara

9,930 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 250,000 මසකට

පැය 3
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale - Kamburupitiya
Land For Sale - Kamburupitiya

4.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in - Matara
Land for Sale in - Matara

30.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
නිවාස-මාතර - House with land for sale in Matara
House with land for sale in Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 10,000,000

පැය 6
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale Mirissa
Land for Sale Mirissa

6.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 245,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-මාතර - Two Story House For sale - Dikwella
Two Story House For sale - Dikwella

කාමර: 4, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 7,500,000

පැය 8
ඉඩම්-මාතර - Matara Land for Sale
Matara Land for Sale

10.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
නිවාස-මාතර - House for Rent (1st Floor) matara
House for Rent (1st Floor) matara

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 24,000 මසකට

පැය 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Polhena | Matara Hotel for Sale MCP P564
Polhena | Matara Hotel for Sale MCP P564

332 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 210,000,000

දින 1
නිවාස-මාතර - Hpuse For Sale - Matara
Hpuse For Sale - Matara

කාමර: 2, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 8,500,000

දින 1
නිවාස-මාතර - House and Land for Sale in Matara
House and Land for Sale in Matara

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 11,500,000

දින 1
නිවාස-මාතර - House for Rent - Matara
House for Rent - Matara

කාමර: 2, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 32,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-මාතර - 2.5 Acre Land for Sale at Mirissa, Matara
2.5 Acre Land for Sale at Mirissa, Matara

2.5 අක්කර

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 100,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in Mathara (Polhena)
Land for Sale in Mathara (Polhena)

75.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-මාතර - House for Rent - Matara
House for Rent - Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
නිවාස-මාතර - House for Sale Kekanadura
House for Sale Kekanadura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 2
නිවාස-මාතර - House for Sale in Weligama
House for Sale in Weligama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 30,000,000

දින 2
නිවාස-මාතර - House For Rent in Weligama
House For Rent in Weligama

කාමර: 4, නානකාමර: 5

මාතර, නිවාස

රු 175,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale - Matara
Land for Sale - Matara

36.75 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 3
දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Hotel for Rent in Weligama
Hotel for Rent in Weligama

4,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 325,000 මසකට

දින 3
නිවාස-මාතර - Brand New House For Sale in Kamburugamuwa
Brand New House For Sale in Kamburugamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 8,000,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!