වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කදුරුවෙල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy J7 2015 (Used)
Samsung Galaxy J7 2015 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

විනාඩි 10
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Micromax Q300 (Used)
Micromax Q300 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei Nova 3i (Used)
Huawei Nova 3i (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 41,500

දින 6
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy S3 mini (Used)
Samsung Galaxy S3 mini (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy Note 2 (Used)
Samsung Galaxy Note 2 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 7
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy J7 Praim (Used)
Samsung Galaxy J7 Praim (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy J5 2016 (Used)
Samsung Galaxy J5 2016 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 11
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy Grand pre (Used)
Samsung Galaxy Grand pre (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

දින 14
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy S4 GT-19500 (Used)
Samsung Galaxy S4 GT-19500 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 10,900

දින 15
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy Note 4 (Use
Samsung Galaxy Note 4 (Use

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 17,900

දින 15
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei Nova 2i (Used)
Huawei Nova 2i (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 20
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy J5 (Used)
Samsung Galaxy J5 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 20
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - HTC Desire Eye (Used)
HTC Desire Eye (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 20
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy J7 viatnam (Used)
Samsung Galaxy J7 viatnam (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 21
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Nokia xpresmusic (Used)
Nokia xpresmusic (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 23
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Apple iPhone 6 16 GB Full Set Box (Used)
Apple iPhone 6 16 GB Full Set Box (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 31,000

දින 23
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 23
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung DUOS (Used)
Samsung DUOS (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 1,700

දින 23
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 29
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy J2 Prime (Used
Samsung Galaxy J2 Prime (Used

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 29
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Dongle (Used)
Dongle (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 750

දින 29
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!