වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කදුරුවෙල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Greentel T 140 good (Used)
Greentel T 140 good (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Apple iPhone 6S Plus i phone 6s+ (Used)
Apple iPhone 6S Plus i phone 6s+ (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 44,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei P20 Pro Brand new (New)
Huawei P20 Pro Brand new (New)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 110,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei GR3 gr 3 2018 (Used)
Huawei GR3 gr 3 2018 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy A5 2017 New Edition (Used)
Samsung Galaxy A5 2017 New Edition (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei y5 lite (New)
Huawei y5 lite (New)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 26,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Apple iPhone 7 gold 256GB (Used)
Apple iPhone 7 gold 256GB (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 72,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - ZTE Zmax 5 (Used)
ZTE Zmax 5 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy A5 2017 (Used)
Samsung Galaxy A5 2017 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Sony Xperia XA1 Plus 2017 (Used)
Sony Xperia XA1 Plus 2017 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy J1 next prime 2017 (Used)
Samsung Galaxy J1 next prime 2017 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 7,200

දින 12
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei GR3 2017 (Used)
Huawei GR3 2017 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy J5 2015 (Used)
Samsung Galaxy J5 2015 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 12,800

දින 14
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy Note 2 (Used)
Samsung Galaxy Note 2 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 15
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy J2 prime (Used)
Samsung Galaxy J2 prime (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 15
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei Y3 2017 (Used)
Huawei Y3 2017 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 15
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy Grand (Used)
Samsung Galaxy Grand (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 15
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Greentel T 140 Brand new (New)
Greentel T 140 Brand new (New)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 18
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Apple iPhone 6S Plus 128GB (Used)
Apple iPhone 6S Plus 128GB (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 53,000

දින 19
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Apple iPhone SE (Used)
Apple iPhone SE (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 20
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 20
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 20
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Sony Xperia Z3 Compact (Used)
Sony Xperia Z3 Compact (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!