දැන්විම් 349 න් 76-100 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - House At Kadawatha
House At Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,700,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with House Kadawatha Eldeniya
Land with House Kadawatha Eldeniya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent in Kadawatha
Room for Rent in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - Upstairs House For Rent In Kadawatha
Upstairs House For Rent In Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha Idigahamulla
House for sale in Kadawatha Idigahamulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - Best Residential Decent House for Rent at Kadawatha
Best Residential Decent House for Rent at Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Kadawatha
House for sale - Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Kadawatha
House for Sale Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - EASE WABODA HOUSE FOR SALE
EASE WABODA HOUSE FOR SALE

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,350,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent in Kadawatha
House for Rent in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - Brand new House For Sale Kadawatha
Brand new House For Sale Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - House For Rent in - Kadawatha
House For Rent in - Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 17,000 මසකට

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House For Sale In Kadawatha
Luxury House For Sale In Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 24,800,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - Kp property | House @ Kadawatha
Kp property | House @ Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 10
නිවසක් අවශ්‍ය යි

ගම්පහ, නිවාස

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - 2 Floors for Rent or Lease Kadawatha
2 Floors for Rent or Lease Kadawatha

2,800 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 85,000 මසකට

දින 11
නිවසක් උවමනායි

ගම්පහ, නිවාස

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - 2 Storied House for Immediate Sale | Kadawatha-Ragama Main Road
2 Storied House for Immediate Sale | Kadawatha-Ragama Main Road

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

28.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 690,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Kadawatha - Blue Mountain Project
Land for Sale Kadawatha - Blue Mountain Project

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - House for rent - Kadawatha
House for rent - Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,500 මසකට

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE - Kadawatha
HOUSE FOR SALE - Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 14,800,000

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - Two Story House For Rent Kadawatha
Two Story House For Rent Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 65,000 මසකට

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - House for rent - kadawatha
House for rent - kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - Kadawatha House for Rent
Kadawatha House for Rent

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 22,000 මසකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kadawatha
Land for Sale - Kadawatha

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - 4 Br Hous Sale in Bandarawatta
4 Br Hous Sale in Bandarawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!