දැන්විම් 358 න් 76-100 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW HOUSE Kadawatha
BRAND NEW HOUSE Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

6.72 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Kadawatha
Annex for rent in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 31,000 මසකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

20.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 420,000 පර්ච් එකකට

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in Kadawatha
Luxury house for sale in Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 12
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent - Mahara
Annex For Rent - Mahara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in kadawatha
Land for sale in kadawatha

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Imbulgoda
Land For Sale In Imbulgoda

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - House For Rent in Kadawatha
House For Rent in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 13
නිවාස-ගම්පහ - House Sale in Kadawatha
House Sale in Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Sale in Delpe Junction
Land Sale in Delpe Junction

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Sale in Kadawatha
Land Sale in Kadawatha

12.35 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for rent Kadawatha
Land for rent Kadawatha

25.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 70,000 අවුරුද්දකට

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - පර්චස් 55ක ඉඩම විකිණීමට - කඩවත
පර්චස් 55ක ඉඩම විකිණීමට - කඩවත

55.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 20,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Mahara
Land for Sale - Mahara

18.6 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 18,300,000

දින 14
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha | Metro Plot 2
Land in Kadawatha | Metro Plot 2

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 345,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Kadawatha Kirillawala
Land for sale Kadawatha Kirillawala

11.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 245,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Kadawatha
Land For Sale Kadawatha

12.6 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha , Kirillawala
Land for sale in Kadawatha , Kirillawala

11.3 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale-Kadawatha
Land for sale-Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 340,000 පර්ච් එකකට

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - 04 STORY HOUSE & 20 P KADAWATHA
04 STORY HOUSE & 20 P KADAWATHA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 32,000,000

දින 14
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Upstair house for rent kadawatha
Upstair house for rent kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 26,000 මසකට

දින 14
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale kadawatha,Imbulgoda.
Land for sale kadawatha,Imbulgoda.

11.1 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 475,000 පර්ච් එකකට

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR RENT KADAWATHA
HOUSE FOR RENT KADAWATHA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!