වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - J7 max back cover
J7 max back cover

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 650

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Kingston 16GB Micro SD Class 10
Kingston 16GB Micro SD Class 10

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,299

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Micro USB Data Cable 2.0 - 1.5M
Micro USB Data Cable 2.0 - 1.5M

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 90

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple 6plus pouch
Apple 6plus pouch

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,600

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - MICRO SD CARD READER
MICRO SD CARD READER

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 20

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - TEMPERD GLASS FOR ANY SMART PHONES
TEMPERD GLASS FOR ANY SMART PHONES

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 190

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - 4GB/8GB/16GB Micro SD Memory card
4GB/8GB/16GB Micro SD Memory card

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 590

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - HUAWEI super bass headset
HUAWEI super bass headset

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 750

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung S2 display
Samsung S2 display

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,400

දින 17
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple Hands free
Apple Hands free

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - H2 secret camera+Power Bank
H2 secret camera+Power Bank

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,000

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - iPhone 6 back cover
iPhone 6 back cover

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 650

දින 24
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Galaxy s5 prime g906k parts
Galaxy s5 prime g906k parts

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 34
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Beats original handsfree
Beats original handsfree

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 8,000

දින 40
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - අලුත්ම 5600mAh POWER BANKS
අලුත්ම 5600mAh POWER BANKS

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 41
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple iphone 5s Parts
Apple iphone 5s Parts

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,500

දින 41
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Bluetooth hand's free
Bluetooth hand's free

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,150

දින 43
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Sony M2 back cover
Sony M2 back cover

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 330

දින 43
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Selfie light
Selfie light

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 530

දින 43
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple 6s handfree
Apple 6s handfree

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 43
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Original hand-free
Original hand-free

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 51
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Kin handfree
Kin handfree

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 950

දින 55
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - F3 Hard Case
F3 Hard Case

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,100

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!