මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ඉංගිරිය හි ජංගම දුරකථන විකිණීමට

දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි