දැන්විම් 831 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කළුතර - Land for sale - Horana
Land for sale - Horana

530.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 45,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana Millaniya | Plot 8
Land in Horana Millaniya | Plot 8

13.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 90,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana
Land in Horana

11.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 158,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 9
ඉඩම්-කළුතර - Land in Hadapangoda
Land in Hadapangoda

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,104,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 11
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land | 12p
Horana Land | 12p

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,032,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 16
ඉඩම්-කළුතර - Horana - Narthupana Land for sale
Horana - Narthupana Land for sale

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 876,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 23
ඉඩම්-කළුතර - බස් පාරට ආසන්න ඉඩමක් | Anguruwathota
බස් පාරට ආසන්න ඉඩමක් | Anguruwathota

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 990,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 29
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ - හඳපාන්ගොඩ ඉඩමක්
හොරණ - හඳපාන්ගොඩ ඉඩමක්

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,044,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1 යි
ඉඩම්-කළුතර - Best Residential Area | Horana Town
Best Residential Area | Horana Town

44.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 148,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ - ගුරුගොඩ ඉඩමක්
හොරණ - ගුරුගොඩ ඉඩමක්

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana, wawulgala
House for sale in Horana, wawulgala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 2,500,000

පැය 2
ඉඩම්-කළුතර - කුඹුක ඉඩමක් විකිණීමට
කුඹුක ඉඩමක් විකිණීමට

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana - Maragahahena
Land in Horana - Maragahahena

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 108,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Best Residential Area | Horana
Best Residential Area | Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,550,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Residential Land For Sale - Horana
Residential Land For Sale - Horana

12.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 104,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - 40p Land Sale Horana
40p Land Sale Horana

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Poruwadanda Big Land
Poruwadanda Big Land

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Best Commercial Land | Horana
Best Commercial Land | Horana

44.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana Millaniya | Plot 9
Land in Horana Millaniya | Plot 9

10.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 90,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana Millaniya | Plot 1
Land in Horana Millaniya | Plot 1

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Land | Horana| For Sale
Land | Horana| For Sale

74.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - HORANA Bare Land for Lease
HORANA Bare Land for Lease

510.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 1,920,000 අවුරුද්දකට

පැය 7
ඉඩම්-කළුතර - 200 perch Land for sale in Horana
200 perch Land for sale in Horana

200.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-කළුතර - Land for rent or lease Horana
Land for rent or lease Horana

340.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 40,000 අවුරුද්දකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana Flat Land for Sale
Horana Flat Land for Sale

11.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 98,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale Horana
Land for Sale Horana

12.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 104,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land | 10p
Horana Land | 10p

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,540,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!