වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 685 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කළුතර - 15p Land for sale in Horana
15p Land for sale in Horana

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - 12p | Coconut Land Sale-Horana
12p | Coconut Land Sale-Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 74,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - 12.5p | Flat Land Sale Horana
12.5p | Flat Land Sale Horana

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - 10p | Flat Land Sale Horana
10p | Flat Land Sale Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 97,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Horana
Land for Sale in Horana

44.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 148,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - HORANA Land 12p
HORANA Land 12p

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 72,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana | Land for Sale
Horana | Land for Sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
House with a Garden wanted in Horana

කළුතර, නිවාස

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩම / Horana
නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩම / Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - මනාලෙස සංවර්ධිත ඉඩමක් හොරණ
මනාලෙස සංවර්ධිත ඉඩමක් හොරණ

10.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,430,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - හොරණට ළඟින් ඉඩමක්
හොරණට ළඟින් ඉඩමක්

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 97,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - පොල් වගාව සහිත ඉඩමක් / Horana
පොල් වගාව සහිත ඉඩමක් / Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 132,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana
Land in Horana

311.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 17,500 අවුරුද්දකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Lnd in Horana
Lnd in Horana

12.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 78,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana/Nartupana Land
Horana/Nartupana Land

12.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 719,800 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Residential Land / Horana
Residential Land / Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 97,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - හොරණීන් වටිනා ඉඩමක්
හොරණීන් වටිනා ඉඩමක්

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 105,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Horana
Land for sale in Horana

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 937,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - ආයෝජන කලාපය අසලින් ඉඩමක්/ Horana
ආයෝජන කලාපය අසලින් ඉඩමක්/ Horana

12.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,146,800 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - පර්චස් 10ක ඉඩමක් විකිණීමට / Horana
පර්චස් 10ක ඉඩමක් විකිණීමට / Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land poruwadanda sangamitta mawatha
Land poruwadanda sangamitta mawatha

82.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Newly cultivated Rubber Estate Horana
Newly cultivated Rubber Estate Horana

3.0 අක්කර

කළුතර, ඉඩම්

රු 7,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land near Ingiriya Town
Land near Ingiriya Town

12.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 97,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - මාරගහහේන පදිංචියට සුදුසු ඉඩමක්
මාරගහහේන පදිංචියට සුදුසු ඉඩමක්

11.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 994,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Flat land 24P for sale in Horana
Flat land 24P for sale in Horana

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 136,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land Near Horana / Boralugoda
Land Near Horana / Boralugoda

13.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 91,000 පර්ච් එකකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!