දැන්විම් 801 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale - Horana
Land For Sale - Horana

1.5 අක්කර

කළුතර, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana Millaniya | Plot 2
Land in Horana Millaniya | Plot 2

12.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කළුතර - House for rent horana
House for rent horana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 35,000

පැය 2
ඉඩම්-කළුතර - Land For Rent In Horana
Land For Rent In Horana

12.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 480,000 අවුරුද්දකට

පැය 4
කොටස් සහ කාමර-කළුතර - Annex for rent in Ingiriya
Annex for rent in Ingiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කළුතර, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

පැය 4
ඉඩම්-කළුතර - Land For Rent In Horana
Land For Rent In Horana

21.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 3,000,000 අවුරුද්දකට

පැය 5
නිවාස-කළුතර - House For Sale,Gonapola
House For Sale,Gonapola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 7,500,000

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land For Sale
Horana Land For Sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
ඉඩම්-කළුතර - Horana Boralugoda Land
Horana Boralugoda Land

29.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Horana
Land for sale in Horana

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,260,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 8
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana
Land in Horana

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 104,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Horana, Uduwa Rd
Land for sale in Horana, Uduwa Rd

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 984,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 8
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana for Sale - anguruwathota
Land in Horana for Sale - anguruwathota

16.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,079,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 8
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Horana
Land for sale in Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,100,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 8
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana Millaniya | Plot 8
Land in Horana Millaniya | Plot 8

13.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 90,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-කළුතර - පොල් වගාව සහිත ඉඩම | Rathmalgoda
පොල් වගාව සහිත ඉඩම | Rathmalgoda

12.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,037,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 8
ඉඩම්-කළුතර - 46.5 P Land for sale in Horana
46.5 P Land for sale in Horana

46.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 6,277,500 සම්පුර්ණ මිල

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana Millaniya | Plot 2
Land in Horana Millaniya | Plot 2

12.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - ගුරුගොඩ හංදියට ආසන්න ඉඩම
ගුරුගොඩ හංදියට ආසන්න ඉඩම

13.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 115,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale inHorana
Land for sale inHorana

13.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 145,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - Flat Land for Sale Horana
Flat Land for Sale Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,908,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana Millaniya | Plot 3
Land in Horana Millaniya | Plot 3

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale at Horana
Land for Sale at Horana

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
ඉඩම්-කළුතර - Land (commercial ) for Sale - Horana
Land (commercial ) for Sale - Horana

74.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - LAND | FOR SALE PANADURA
LAND | FOR SALE PANADURA

11.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 195,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale - Horana
Land for Sale - Horana

79.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 5,925,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කළුතර - House For Sale Horana
House For Sale Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!