දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හැටන් හි ඉඩකඩම්

නිවාස-නුවරඑලිය - RENT Bachelor looking for annex - Hatton
RENT Bachelor looking for annex - Hatton

නුවරඑලිය, නිවාස

දින 1
ඉඩම්-නුවරඑලිය - Land for sale in Hatton Town
Land for sale in Hatton Town

5.12 පර්චස්

නුවරඑලිය, ඉඩම්

රු 10,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවරඑලිය - 2 acer land w glass rooms hotel - Hatton
2 acer land w glass rooms hotel - Hatton

5,250 වර්ග අඩි

නුවරඑලිය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,000,000

දින 5
WANTED LAND

නුවරඑලිය, ඉඩම්

දින 10
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Apartment for rent in Hatton
Apartment for rent in Hatton

කාමර: 9, නානකාමර: 9

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 11
ඉඩම්-නුවරඑලිය - Land for Sale in Hatton
Land for Sale in Hatton

40.0 පර්චස්

නුවරඑලිය, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 13
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Hotel Tea Villa FamilyRest - Hatton
Hotel Tea Villa FamilyRest - Hatton

කාමර: 9, නානකාමර: 9

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 13
ඉඩම්-නුවරඑලිය - Land with clear deeds in Hatton
Land with clear deeds in Hatton

15.0 අක්කර

නුවරඑලිය, ඉඩම්

රු 2,000,000 අක්කරයකට

දින 14
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday-Bungalow @ Hatton
Holiday-Bungalow @ Hatton

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,500 රාත්‍රියකට

දින 16
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Hotel @ Tea Villa hatton
Holiday Hotel @ Tea Villa hatton

කාමර: 9, නානකාමර: 9

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 16
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Hotel -Tea Villa - Hatton
Holiday Hotel -Tea Villa - Hatton

කාමර: 9, නානකාමර: 9

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවරඑලිය - Property For Company Lease/rent Hatton
Property For Company Lease/rent Hatton

3,500 වර්ග අඩි

නුවරඑලිය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 200,000 මසකට

දින 17
නිවාස-නුවරඑලිය - HOUSE FOR SALE
HOUSE FOR SALE

කාමර: 9, නානකාමර: 4

නුවරඑලිය, නිවාස

රු 32,000,000

දින 24
නිවාස-නුවරඑලිය - House For Sale in Kotagala
House For Sale in Kotagala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

නුවරඑලිය, නිවාස

රු 8,500,000

දින 25
ඉඩම්-නුවරඑලිය - Land For Sale In Hatton
Land For Sale In Hatton

93.7 පර්චස්

නුවරඑලිය, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 34
නිවාස-නුවරඑලිය - Beautiful 2 Bedroom house in - Hatton
Beautiful 2 Bedroom house in - Hatton

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවරඑලිය, නිවාස

රු 5,500,000

දින 34
ඉඩම්-නුවරඑලිය - Land For Sale in Watawala
Land For Sale in Watawala

2.0 අක්කර

නුවරඑලිය, ඉඩම්

රු 28,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවරඑලිය - Shop Building For sale at Maskeliya
Shop Building For sale at Maskeliya

3,000 වර්ග අඩි

නුවරඑලිය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 43
ඉඩම්-නුවරඑලිය - Land and house sale in maskeliya
Land and house sale in maskeliya

25.5 පර්චස්

නුවරඑලිය, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 44
නිවාස-නුවරඑලිය - House for Sale Hatton Watawala
House for Sale Hatton Watawala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවරඑලිය, නිවාස

රු 6,500,000

දින 48
නිවාස-නුවරඑලිය - House For Sale (Urgent)
House For Sale (Urgent)

කාමර: 6, නානකාමර: 4

නුවරඑලිය, නිවාස

රු 70,000,000

දින 48
නිවාස-නුවරඑලිය - House in Hatton
House in Hatton

කාමර: 4, නානකාමර: 3

නුවරඑලිය, නිවාස

රු 8,500,000

දින 53
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවරඑලිය - PROPERTY FOR SALE - HATTON
PROPERTY FOR SALE - HATTON

4,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!