දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හැටන් හි ඉඩකඩම්

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Bungalow for rent in Hatton
Bungalow for rent in Hatton

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,500 රාත්‍රියකට

පැය 6
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Tea Villa - Hatton Family Rest
Tea Villa - Hatton Family Rest

කාමර: 9, නානකාමර: 9

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

පැය 7
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday REST -'Tea Villa Hatton
Holiday REST -'Tea Villa Hatton

කාමර: 9, නානකාමර: 9

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

පැය 8
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Tea Villa -Holiday Bungalow - Hatton
Tea Villa -Holiday Bungalow - Hatton

කාමර: 9, නානකාමර: 9

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවරඑලිය - PROPERTY FOR SALE - HATTON
PROPERTY FOR SALE - HATTON

4,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Bungalow for rent - Hatton
Holiday Bungalow for rent - Hatton

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,000 රාත්‍රියකට

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Seasonal Hotel in Hatton
Seasonal Hotel in Hatton

කාමර: 9, නානකාමර: 9

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Tea- VilaHoliday-Hotel Hatton
Tea- VilaHoliday-Hotel Hatton

කාමර: 9, නානකාමර: 9

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 3
නිවාස-නුවරඑලිය - House for sale in Kotagala
House for sale in Kotagala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

නුවරඑලිය, නිවාස

රු 8,500,000

දින 11
Wanted Commercial property -Hatton

නුවරඑලිය, ව්‍යාපාරික දේපළ

දින 11
ඉඩමක් අවශ්‍යයි

නුවරඑලිය, ඉඩම්

දින 12
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Hatton River View Rest
Hatton River View Rest

කාමර: 8, නානකාමර: 5

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 15
නිවාස-නුවරඑලිය - Luxury House with Annex In Hatton
Luxury House with Annex In Hatton

කාමර: 4, නානකාමර: 3

නුවරඑලිය, නිවාස

රු 20,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවරඑලිය - Building for rent in Hatton
Building for rent in Hatton

2,000 වර්ග අඩි

නුවරඑලිය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 75 මසකට

දින 21
නිවාස-නුවරඑලිය - Shop with house In kottagala
Shop with house In kottagala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවරඑලිය, නිවාස

රු 6,000,000

දින 26
ඉඩම්-නුවරඑලිය - Land in Hatton
Land in Hatton

40.0 පර්චස්

නුවරඑලිය, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 38
නිවාස-නුවරඑලිය - Stunning 2 BR Room House - Hatton
Stunning 2 BR Room House - Hatton

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවරඑලිය, නිවාස

රු 6,300,000

දින 42
ඉඩම්-නුවරඑලිය - Land for Sale in Hatton
Land for Sale in Hatton

10.0 පර්චස්

නුවරඑලිය, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 43
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවරඑලිය - Holiday Bungalow & Tea Garden In Hatton
Holiday Bungalow & Tea Garden In Hatton

145,000 වර්ග අඩි

නුවරඑලිය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 85,000,000

දින 43
නිවාස-නුවරඑලිය - Luxury House In Hatton
Luxury House In Hatton

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවරඑලිය, නිවාස

රු 16,000,000

දින 49
නිවාස-නුවරඑලිය - House for sale in Kottagala
House for sale in Kottagala

කාමර: 6, නානකාමර: 3

නුවරඑලිය, නිවාස

රු 14,000,000

දින 55
ඉඩම්-නුවරඑලිය - Prime Land For Sale in Hatton
Prime Land For Sale in Hatton

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!