වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හැටන් හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy Note Edge (Used)
Samsung Galaxy Note Edge (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Redmi mi 5A (Used)
Redmi mi 5A (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Oppo A83 (Used)
Oppo A83 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - (Used)
(Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung grand prime plus (Used)
Samsung grand prime plus (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

දින 10
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 5S phone top condion (Used)
Apple iPhone 5S phone top condion (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

දින 12
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Microsoft Lumia 540 dual sim (Used)
Microsoft Lumia 540 dual sim (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 16
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 6S (New)
Apple iPhone 6S (New)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 50,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - HTC Desire 830 32gb.ultrapixel cam (Used
HTC Desire 830 32gb.ultrapixel cam (Used

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Huawei Y6 brandnwe candision (Used)
Huawei Y6 brandnwe candision (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 20
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - E-tel chinis (New)
E-tel chinis (New)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 1,700

දින 20
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy J2 six (Used)
Samsung Galaxy J2 six (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 20
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy J7 max (Used)
Samsung Galaxy J7 max (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 25
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy J5 prime (Used)
Samsung Galaxy J5 prime (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 29
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Oppo F7 black (Used)
Oppo F7 black (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

දින 30
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 34
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 5S 16GB (Used)
Apple iPhone 5S 16GB (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 35
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 48,000

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!