වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හැටන් හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy S6 Edge s6edge ex (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge s6edge ex (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Greentel (Used)
Greentel (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 7 Plus (128gb) (Used)
Apple iPhone 7 Plus (128gb) (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 85,555

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Nokia +94772211116 (Used)
Nokia +94772211116 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 3,300

දින 2
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Acer Liquid M (Used)
Acer Liquid M (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 5S White (Used)
Apple iPhone 5S White (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy Grand SHV-E275s 4g (Used)
Samsung Galaxy Grand SHV-E275s 4g (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 7
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy S7 Edge (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy Young Y GTS 5360 (Used)
Samsung Galaxy Young Y GTS 5360 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

දින 12
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 14
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy Note 8 (Used)
Samsung Galaxy Note 8 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 75,000

දින 15
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Huawei y5 prime 2018 (Used)
Huawei y5 prime 2018 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 16
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 5S 16 Gb (Used)
Apple iPhone 5S 16 Gb (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 17
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 8 64GB (Used)
Apple iPhone 8 64GB (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 80,000

දින 19
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 51,000

දින 19
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone X 64gb (Used)
Apple iPhone X 64gb (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 150,000

දින 19
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 19
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Huawei Nova Lite (Used)
Huawei Nova Lite (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 19
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy Note 8 good countion (Use
Samsung Galaxy Note 8 good countion (Use

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 77,500

දින 19
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy Note 5 (Used)
Samsung Galaxy Note 5 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

දින 19
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 20
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 20
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 4S berand new candison (Use
Apple iPhone 4S berand new candison (Use

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

දින 22
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy J7 Max , 2017 (Used)
Samsung Galaxy J7 Max , 2017 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 24,500

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!