මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

හොඳම මිලට බෝට්ටු, කයැක්, ජෙට් ස්කී සහ ජල ප්‍රවාහන

දැන්විම් 3 න් 1-3 දක්වා පෙන්නුම් කරයි