දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙනියාය හි ඉඩකඩම්

ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - ගොඩනැගිල්ලක් බද්දට දීමට - දෙනියාය
ගොඩනැගිල්ලක් බද්දට දීමට - දෙනියාය

2,200 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 100,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Tea Estate for sale -Deniyaya
Tea Estate for sale -Deniyaya

4.25 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 16,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-මාතර - Land for sale in deniyaya
Land for sale in deniyaya

15.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
නිවාස-මාතර - House Sale In Deniyaya
House Sale In Deniyaya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 4,800,000

දින 13
ඉඩම්-මාතර - Tea Land For Sale - Deniyaya
Tea Land For Sale - Deniyaya

5.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - අළුත්ම කඩකාමරය සමග නිවසක් ඩෙනියාය
අළුත්ම කඩකාමරය සමග නිවසක් ඩෙනියාය

1,600 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,800,000

දින 19
ඉඩම්-මාතර - Tea state - Deniyaya
Tea state - Deniyaya

2.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 27
ඉඩම්-මාතර - LAND FOR SALE IN MORAWAKA
LAND FOR SALE IN MORAWAKA

5.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 7,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 28
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale - Kosmodara
Land For Sale - Kosmodara

80.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 1,650,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 28
නිවාස-මාතර - House for Sale - Deniyaya
House for Sale - Deniyaya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 37
ඉඩම්-මාතර - වයාපාරික ඉඩම් - බෙරලපනාතර
වයාපාරික ඉඩම් - බෙරලපනාතර

20.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 42
ඉඩම්-මාතර - Land sale in Kotapola
Land sale in Kotapola

21.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 51,000 පර්ච් එකකට

දින 48
නිවාස-මාතර - Full completed luxury house in Morawaka
Full completed luxury house in Morawaka

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 9,600,000

දින 49
ඉඩම්-මාතර - Land For sale - Dampahala
Land For sale - Dampahala

38.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 2,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 52
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට දීමට දෙනියාය
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට දීමට දෙනියාය

1,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 80,000 මසකට

දින 54
ඉඩම්-මාතර - Land for sale in deniyaya
Land for sale in deniyaya

148.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!