දැන්විම් 1,356 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for rent in Dehiwala
House for rent in Dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 185,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Luxury Engineer's House, Dehiwala
Luxury Engineer's House, Dehiwala

කාමර: 6, නානකාමර: 7

කොළඹ, නිවාස

රු 41,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Rent for house in kalubowila
Rent for house in kalubowila

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 130,000 මසකට

විනාඩි 14
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Dehiwala
House for rent in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - Urgent House for Sale In Dehiwala
Urgent House for Sale In Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,800,000

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Two Bedroom Apartment for Rent-Dehiwala
Two Bedroom Apartment for Rent-Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Kalubowila
House for Rent in Kalubowila

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000

පැය 1
නිවාස-කොළඹ - Upstair House for rent in Dehiwala
Upstair House for rent in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 90,000 මසකට

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - House for rent - Dehiwala
House for rent - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 32,000 මසකට

පැය 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Dehiwala
Annex for Rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 26,000 මසකට

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE IN ATHTHIDIYA
HOUSE FOR SALE IN ATHTHIDIYA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - Rent Upstair House @ Nedimala, Dehiwala
Rent Upstair House @ Nedimala, Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 60,000 මසකට

පැය 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Sharing room for rent in kalubowila
Sharing room for rent in kalubowila

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - Modern new house rent in Dehiwala
Modern new house rent in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 85,000 මසකට

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - Modem House for rent - Dehiwala
Modem House for rent - Dehiwala

කාමර: 6, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 196,000 මසකට

පැය 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2BR New apt at Dehiwala
2BR New apt at Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

නිවාස-කොළඹ - New House Rent in Dehiwala
New House Rent in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000 මසකට

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - Furnished 2 story house rent dehiwala
Furnished 2 story house rent dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 128,000 මසකට

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - Brand New House Rent Bellantara
Brand New House Rent Bellantara

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - House for rent in dehiwala
House for rent in dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - Single floor house rent in kalubowila
Single floor house rent in kalubowila

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 75,000 මසකට

පැය 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2 Room New Apartment(AS012-58)Dehiwala
2 Room New Apartment(AS012-58)Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,500 රාත්‍රියකට

පැය 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Apartment(AS010-58) - Dehiwala
Apartment(AS010-58) - Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,500 රාත්‍රියකට

පැය 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Sea View Apartment(AS011-58)Dehiwala
Sea View Apartment(AS011-58)Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,000 රාත්‍රියකට

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - Brand new luxury house dehiwala rent
Brand new luxury house dehiwala rent

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 100,000 මසකට

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - Ground floor house rent in dehiwala
Ground floor house rent in dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,000 මසකට

පැය 6
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room Apartment - Dehiwala
3 Room Apartment - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,000 රාත්‍රියකට

පැය 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!