දැන්විම් 1,046 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House in Dehiwala
House in Dehiwala

කාමර: 9, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Upstair house for rent in Dehiwala
Upstair house for rent in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 52,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Dehiwala Junction
Rooms for rent in Dehiwala Junction

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Modern House for Rent Dehiwala
Modern House for Rent Dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 190,000 මසකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Bedroom Apartment For Rent - Dehiwala
Bedroom Apartment For Rent - Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,800 රාත්‍රියකට

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for rent 3_Br _ @ Dehiwala
Apartment for rent 3_Br _ @ Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 110,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - Old House for sale in Dehiwala
Old House for sale in Dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 7,800,000

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 1 Bed Room An bath dehiwala
1 Bed Room An bath dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,500 රාත්‍රියකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury & city View apartment In Dehiwala
Luxury & city View apartment In Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in dehiwala
Apartment for sale in dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,500,000

නිවාස-කොළඹ - Single house for rent Kalubovila.
Single house for rent Kalubovila.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 70,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - කුලියට දිම සදහා නිවසක්දෙ හිවල.
කුලියට දිම සදහා නිවසක්දෙ හිවල.

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 4th floor ocean view Apartment Dehiwala
4th floor ocean view Apartment Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent Dehiwala
House for Rent Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 65,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxery Apartment for Sale in Dehiwala
Luxery Apartment for Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 190,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Marine City Apartment For Rent Dehiwala
Marine City Apartment For Rent Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 1,350,000 මසකට

දින 1
Need a Small furnished house for rent

කොළඹ, නිවාස

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Rent - Dehiwala
Apartment For Rent - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 65,000 මසකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2 bed akara service apartment dehiwala
2 bed akara service apartment dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Sea view 1 bed room apartment col 6
Sea view 1 bed room apartment col 6

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Ground- floor rent in dehiwala
Ground- floor rent in dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment IN Dehiwala
Apartment IN Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Dehiwala
Apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

ඉඩම්-කොළඹ - Land For sale in Dehiwala
Land For sale in Dehiwala

14.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,300,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කොළඹ - House In Dehiwala Brand New
House In Dehiwala Brand New

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Lake Edge House for Sale dehiwala
Lake Edge House for Sale dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!