දැන්විම් 1,133 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale in Kalubowila
Brand New House for Sale in Kalubowila

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 36,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - RUSH TOWER - Dehiwala
RUSH TOWER - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 110,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Dehiwala
House for Rent in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 100,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - House for rent in Dehiwela
House for rent in Dehiwela

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 61,000 මසකට

විනාඩි 25
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Dehiwala
House for Rent in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 70,000 මසකට

විනාඩි 26
නිවාස-කොළඹ - House for Rent - Dehiwala
House for Rent - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

විනාඩි 27
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Dehiwala
Room for Rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,000 මසකට

පැය 1 යි
නිවාස-කොළඹ - 5 BR HOUSE FOR RENT at DEHIWALA
5 BR HOUSE FOR RENT at DEHIWALA

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 150,000 මසකට

පැය 1 යි
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale 10 Perches - Dehiwala
Land for Sale 10 Perches - Dehiwala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

පැය 1 යි
නිවාස-කොළඹ - 4 Br House for Sale Dehiwala
4 Br House for Sale Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

පැය 1 යි
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Dehiwala
House For Sale - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

නිවාස-කොළඹ - Annex for rent Dehiwala
Annex for rent Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

පැය 1 යි
මහල් නිවාස-කොළඹ - RUSH TOWER - Dehiwala
RUSH TOWER - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 110,000 මසකට

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Dehiwala
Luxury Apartment - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,647,500

පැය 1
Looking for Single Room with Bathroom

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

පැය 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - Dehiwela
LUXURY APARTMENT - Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,880,000

පැය 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for sale - Dehiwala
Shop for sale - Dehiwala

900 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,000,000

පැය 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Room Unfurnished Apartment(APT031) Dehiwala
3 Room Unfurnished Apartment(APT031) Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 70,000 මසකට

පැය 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for Rent - Mount Lavania
Luxury apartment for Rent - Mount Lavania

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 120,000 මසකට

පැය 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Enticing Apartment for Rent in Nadimala
Enticing Apartment for Rent in Nadimala

කාමර: 7, නානකාමර: 7

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 150,000 මසකට

පැය 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Dehiwala
Apartment For Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - 3 BR House For Rent Kalubowila
3 BR House For Rent Kalubowila

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 75,000 මසකට

පැය 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Room Furnished Apartment(APT030) - Dehiwala
2 Room Furnished Apartment(APT030) - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 116,000 මසකට

පැය 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Duplex Apartments – Colombo 15
Luxury Duplex Apartments – Colombo 15

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,500,000

පැය 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Room Furnished Apartment(APT008) - Dehiwala
2 Room Furnished Apartment(APT008) - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 80,000 මසකට

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - Brand New House For Rent - Dehiwala
Brand New House For Rent - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 70,000 මසකට

පැය 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Room Furnished Apartment(APT104) Dehiwala
3 Room Furnished Apartment(APT104) Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 140,000 මසකට

පැය 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!