මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

දෙහිවල හි පොළව සැකසුම් ද්‍රව්‍ය  සේවා සම්පාදකයෝ

දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි