දැන්විම් 79 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 800W Powered Professional Sound System
800W Powered Professional Sound System

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 59,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - J. Michal Alto sax.
J. Michal Alto sax.

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 53,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - ELECTRIC GUITAR GIBSON COPY
ELECTRIC GUITAR GIBSON COPY

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Rowestar Powered Amplifier DA-8660
Rowestar Powered Amplifier DA-8660

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,500

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - RMS 500 Watts Professional Sound System
RMS 500 Watts Professional Sound System

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 59,900

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Rowestar Passive Speaker AL-330
Rowestar Passive Speaker AL-330

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 79,660

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Technics stereo setup
Technics stereo setup

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 41,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Mic brand new
Mic brand new

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Guitar pedal board
Guitar pedal board

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Roland A 33
Roland A 33

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Ultimate Keyboard Stand
Ultimate Keyboard Stand

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 21,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Crystal Magic Ball
Crystal Magic Ball

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,750

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Crystal Magic Ball
Crystal Magic Ball

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,750

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Violin
Violin

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 95,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DMX-800D 8Ch 800W Powered Mixer
DMX-800D 8Ch 800W Powered Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,900

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Bose 501 series 5
Bose 501 series 5

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SPD SX SPECIAL ROLAND
SPD SX SPECIAL ROLAND

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - COPPER MIC WIRE FOR MICROPHONE
COPPER MIC WIRE FOR MICROPHONE

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 100

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MICROPHONE CONNECTOR 1/4"
MICROPHONE CONNECTOR 1/4"

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 120

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 10M
XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 10M

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,450

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 25M
XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 25M

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,250

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 5M
XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 5M

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 850

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 1.5M
XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 1.5M

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 490

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SPEAKON JACKS FOR MIXERS/AMPS
SPEAKON JACKS FOR MIXERS/AMPS

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 430

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 1.5M XLR Female to 6.3mm Mic Cable
1.5M XLR Female to 6.3mm Mic Cable

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 440

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 5 METER MIC/MIXER CABLE
5 METER MIC/MIXER CABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 840

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!