වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 67 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Stage lighting
Stage lighting

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Megaphone (Portable Loudspeaker) SR-95
Megaphone (Portable Loudspeaker) SR-95

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,950

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DOUBLE READ INDIAN MADE HARMONIUM
DOUBLE READ INDIAN MADE HARMONIUM

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Japanese KAWAI Piano
Japanese KAWAI Piano

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 210,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Smsl M3 Amplifier
Smsl M3 Amplifier

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - PIONEER CDJ DJM 750
PIONEER CDJ DJM 750

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 135,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Fender Twin Reverb
Fender Twin Reverb

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 225,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Brand New Maverick Percussion For Sale
Brand New Maverick Percussion For Sale

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Conn 20M Alto Saxophone
Conn 20M Alto Saxophone

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 120,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - CT-80S 8-Channel Mixing Console
CT-80S 8-Channel Mixing Console

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,900

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Bongo Drum For Sale
Bongo Drum For Sale

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Darbuka For Sale
Darbuka For Sale

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Fender Stratocaster
Fender Stratocaster

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - PIONEER CDJ DJM 350
PIONEER CDJ DJM 350

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Pioneer CDJ DJM 600
Pioneer CDJ DJM 600

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Technics Keyboard
Technics Keyboard

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Piano
Piano

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 125,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Pioneer DDJ T1
Pioneer DDJ T1

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Piano (Madushanka Piano)
Piano (Madushanka Piano)

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DMX-800D 8Ch 800W Powered Mixer
DMX-800D 8Ch 800W Powered Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,900

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - COPPER MIC WIRE FOR MICROPHONE
COPPER MIC WIRE FOR MICROPHONE

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 100

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MICROPHONE CONNECTOR 1/4"
MICROPHONE CONNECTOR 1/4"

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 120

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 10M
XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 10M

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,450

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 25M
XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 25M

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,250

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 1.5M XLR Female to 6.3mm Mic Cable
1.5M XLR Female to 6.3mm Mic Cable

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 440

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 5 METER MIC/MIXER CABLE
5 METER MIC/MIXER CABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 840

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!