දැන්විම් 86 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 400W Professional Sound System
400W Professional Sound System

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 44,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 5M XLR Female to 6.3mm Mic Cable
5M XLR Female to 6.3mm Mic Cable

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 850

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Technics Piano
Technics Piano

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Megaphone (Portable Loudspeaker) SR-95
Megaphone (Portable Loudspeaker) SR-95

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,950

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Casio CTK 571 Keyboard With Stand
Casio CTK 571 Keyboard With Stand

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Bosch plena Amplifier
Bosch plena Amplifier

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha A3 Amplifier & DvD player
Yamaha A3 Amplifier & DvD player

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Crown power AMPLIFIER CTS
Crown power AMPLIFIER CTS

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha A3 Amplifier
Yamaha A3 Amplifier

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Bose 301 speakers
Bose 301 speakers

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 34,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Roland Midi pedal Fc 200
Roland Midi pedal Fc 200

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DA-8690 Professional Power Amplifier
DA-8690 Professional Power Amplifier

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 59,900

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 800 Watts Professional Sound System
800 Watts Professional Sound System

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 72,750

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Piano MR MARSHALL ROSE LONDON
Piano MR MARSHALL ROSE LONDON

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 100,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Ahuja Loudspeaker Set
Ahuja Loudspeaker Set

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Chellow
Chellow

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,500

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - CT-80S 8-Channel Mixing Console
CT-80S 8-Channel Mixing Console

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,900

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Wanted Boss Chorus
Wanted Boss Chorus

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - bose 301 SERIES 3 & SPEAKERS
bose 301 SERIES 3 & SPEAKERS

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 34,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Pioneer A 676 stereo Amplifier
Pioneer A 676 stereo Amplifier

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,000

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - FENDER JAZZ BASS & GIBSON COPY
FENDER JAZZ BASS & GIBSON COPY

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 135,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Monson Japanese Piano
Monson Japanese Piano

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 80,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - COPPER MIC WIRE FOR MICROPHONE
COPPER MIC WIRE FOR MICROPHONE

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 100

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MICROPHONE CONNECTOR 1/4"
MICROPHONE CONNECTOR 1/4"

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 120

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 10M
XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 10M

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,450

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 25M
XLR MALE TO FEMALE CONNECT CABLE 25M

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,250

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 1.5M XLR Female to 6.3mm Mic Cable
1.5M XLR Female to 6.3mm Mic Cable

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 440

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!