දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Live Professional Sound System
Live Professional Sound System

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 99,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 500 Watts Professional Sound System
500 Watts Professional Sound System

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 57,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DA-8690 ROWESTAR Power Amplifier
DA-8690 ROWESTAR Power Amplifier

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,900

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Mixing Console with 8 Channels
Mixing Console with 8 Channels

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,900

පැය 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 12 Channel Professional Mixer
12 Channel Professional Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,900

පැය 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Wireless Mic
Wireless Mic

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,300

පැය 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Professional Power Amplifier PL-2000
Professional Power Amplifier PL-2000

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 29,900

පැය 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - PL-1400 Power Amplifier
PL-1400 Power Amplifier

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,900

පැය 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Powered Professional Sound System
Powered Professional Sound System

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 78,900

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DJ lighting OBY5
DJ lighting OBY5

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Dj light for stage
Dj light for stage

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - PIONEER CDJ 900
PIONEER CDJ 900

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 245,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Rotating Magic Ball
Rotating Magic Ball

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,750

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - RGB Crystal Magic Ball
RGB Crystal Magic Ball

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,750

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Bass guitar
Bass guitar

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Allen and Heath fx 22 mixer
Allen and Heath fx 22 mixer

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 125,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Powered Speaker System - AVU-12
Powered Speaker System - AVU-12

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,900

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Professional Power Amplifier AV-2240
Professional Power Amplifier AV-2240

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,900

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - AV-2241 Professional Power Amplifier
AV-2241 Professional Power Amplifier

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,900

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DA-8630 ROWESTAR Powered Amplifier
DA-8630 ROWESTAR Powered Amplifier

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 33,900

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Rowestar Powered Amplifier DA-8660
Rowestar Powered Amplifier DA-8660

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,900

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Dj SET
Dj SET

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 95,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Kenwood stereo Amplifier with speakers
Kenwood stereo Amplifier with speakers

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha Organ PSR-E333
Yamaha Organ PSR-E333

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 23,500

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Gibson Kramer Guitar
Gibson Kramer Guitar

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 500 Watts Professional Sound System
500 Watts Professional Sound System

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 57,900

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Live Professional Sound System
Live Professional Sound System

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 99,900

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!