වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 121 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Tyros4 Workstation
Tyros4 Workstation

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 425,000

විනාඩි 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - S970 Keyboard
S970 Keyboard

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 190,000

විනාඩි 35
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha Clavinova CVP605
Yamaha Clavinova CVP605

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 275,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Casio CTK 7200
Casio CTK 7200

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 62,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Guitar Jack Base (Socket)
Guitar Jack Base (Socket)

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 250

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Shure SM 57 Microphone
Shure SM 57 Microphone

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 21,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Shure SM 58 Microphone
Shure SM 58 Microphone

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Guitar Capo
Guitar Capo

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - G.H.S Fast Fret
G.H.S Fast Fret

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Hohner Blues Harp
Hohner Blues Harp

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Hohner Silverstar Harmonica (mouth organ)
Hohner Silverstar Harmonica (mouth organ)

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Moongel (Drum Muting Gel)
Moongel (Drum Muting Gel)

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,750

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Lazer Drum Ring Mutes
Lazer Drum Ring Mutes

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 350

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Midi Keyboard
Midi Keyboard

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Kick Double Foot Pedal - Gibralta
Kick Double Foot Pedal - Gibralta

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Lazer Instrument(Mic) Cable
Lazer Instrument(Mic) Cable

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,950

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Lazer Plastic Recorder
Lazer Plastic Recorder

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 600

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Dunlop Guitar Straplock
Dunlop Guitar Straplock

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,750

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Drum Snare String (Bottom)
Drum Snare String (Bottom)

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 800

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Grand piano
Grand piano

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 800,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Gold Star Piano
Gold Star Piano

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 280,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Loris
Loris

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 200,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Lead Guitar
Lead Guitar

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha F50 Keyboard
Yamaha F50 Keyboard

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Fukuyama and Sons
Fukuyama and Sons

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 150,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!