දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Full band instruments setap with all
Full band instruments setap with all

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 950,000

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Roland Td 8/td7/td6
Roland Td 8/td7/td6

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Roland 125x
Roland 125x

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Power amps
Power amps

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Darbuk Djembi Congo Bongo drums Darbuka Shaker
Darbuk Djembi Congo Bongo drums Darbuka Shaker

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,490

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft signature 12
Soundcraft signature 12

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft signature 16
Soundcraft signature 16

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 52,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Congo Bongo Darbuka Djembe Shaker
Congo Bongo Darbuka Djembe Shaker

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,990

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Guitar
Guitar

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Congo Bongo Darbuka Djembe Shaker
Congo Bongo Darbuka Djembe Shaker

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 2019 YAMAHA PSR - S 970 EXPANSION PACK
2019 YAMAHA PSR - S 970 EXPANSION PACK

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 2019 PSR S 975 - 775 EXPANSION PACK
2019 PSR S 975 - 775 EXPANSION PACK

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,500

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 2017 - 2018 නිර්මාණිත නවතම ගීත TRACKS
2017 - 2018 නිර්මාණිත නවතම ගීත TRACKS

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - නවක DJ වාද්‍ය ශිල්පී ඔබටම ගීත 7000 ක්
නවක DJ වාද්‍ය ශිල්පී ඔබටම ගීත 7000 ක්

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MP3 ට්‍රැක්ස් 16 500 සහ MIDI 38 000
MP3 ට්‍රැක්ස් 16 500 සහ MIDI 38 000

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,500

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - OLYG-550K Keyboard
OLYG-550K Keyboard

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,490

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Drum set
Drum set

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Dbx 234xl & 234
Dbx 234xl & 234

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft mfx 20
Soundcraft mfx 20

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 19
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Jbl power Amplifiers
Jbl power Amplifiers

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 87,500

දින 19
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Sound craft spirit live 4 mixer
Sound craft spirit live 4 mixer

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft efx 16
Soundcraft efx 16

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 41,000

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft efx 8
Soundcraft efx 8

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft efx 12
Soundcraft efx 12

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Super Lark Violin
Super Lark Violin

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!