මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

සැම්සුන් රූපවාහිණී යන්ත්‍ර විකිණීමට කොළඹ 3

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි