දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බෙන්තොට හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale - Kosgoda
Land for Sale - Kosgoda

121.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 24,200,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 4
නිවාස-ගාල්ල - House for rent in Benthota
House for rent in Benthota

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 22,000 මසකට

දින 5
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Bentota
House for Sale in Bentota

කාමර: 4, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාස

රු 10,500,000

දින 7
නිවාස-ගාල්ල - 5 - Room Villa Facing Bentota River
5 - Room Villa Facing Bentota River

කාමර: 5, නානකාමර: 5

ගාල්ල, නිවාස

රු 75,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel for sale in Bentota
Hotel for sale in Bentota

4,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 11
නිවාස-ගාල්ල - House for Rent in Bentota
House for Rent in Bentota

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Bentota Hotel for Sale C0540
Bentota Hotel for Sale C0540

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 15
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in - Bentota
House for Sale in - Bentota

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Galle Kosgoda 03 Story Building
Galle Kosgoda 03 Story Building

8,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 20
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale In Bentota
Land For Sale In Bentota

10.05 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 23
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Bentota
House for Sale in Bentota

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 6,500,000

දින 26
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For sale in Bentota
Land For sale in Bentota

13.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 31
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in - Induruwa
House for Sale in - Induruwa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,500,000

දින 32
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale - Bentota
Land for Sale - Bentota

90.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,100,000 පර්ච් එකකට

දින 34
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale - Bentota
Land for sale - Bentota

32.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 38
ඉඩම්-ගාල්ල - බෙන්තර හොදම ඉඩම
බෙන්තර හොදම ඉඩම

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 44
නිවාස-ගාල්ල - House Sale Elakaka
House Sale Elakaka

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 4,500,000

දින 46
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale at Bentota Tourism area
Land for sale at Bentota Tourism area

100.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 70,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 48
ඉඩම්-ගාල්ල - Beachfront land for a hotel in bentota
Beachfront land for a hotel in bentota

52.39 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 55
නිවාස-ගාල්ල - House for rent - Bentota
House for rent - Bentota

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!