දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බෙන්තොට හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale - Bentota
Land for sale - Bentota

20.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Rubber land for sale - Bentota
Rubber land for sale - Bentota

108.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 3,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Bentota Hotel for Sale | C0540
Bentota Hotel for Sale | C0540

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Guest House for Sale - Bentota
Guest House for Sale - Bentota

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 68,000,000

දින 4
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in Bentota
House for sale in Bentota

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,500,000

දින 4
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Ac Non Rooms Rent Bentota
Ac Non Rooms Rent Bentota

කාමර: 9, නානකාමර: 5

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 5
නිවාස-ගාල්ල - 2 story house for sale in Bentota
2 story house for sale in Bentota

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Villa for sale - Bentota
Villa for sale - Bentota

9,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 8
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale - Bentota
House for Sale - Bentota

කාමර: 4, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාස

රු 37,500,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Commercial Property For Rent Bentota
Commercial Property For Rent Bentota

1,500 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 50,000 මසකට

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Guesthouse for sale -Bentota
Guesthouse for sale -Bentota

3,400 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 17
නිවාස-ගාල්ල - House For Sale in Bentota
House For Sale in Bentota

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,500,000

දින 21
ඉඩම්-ගාල්ල - Land in bentota
Land in bentota

26.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 22
නිවාස-ගාල්ල - Land with House For Sale - Induruwa
Land with House For Sale - Induruwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 16,000,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel and Land for sale
Hotel and Land for sale

4,225 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Villa in Bentota
Villa in Bentota

9,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 32
ඉඩම්-ගාල්ල - Beach-front land (8.5 acres), Kosgoda
Beach-front land (8.5 acres), Kosgoda

8.5 අක්කර

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 748,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 35
නිවාස-ගාල්ල - House | Bentota For Sale (tourist villa)
House | Bentota For Sale (tourist villa)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 23,000,000

දින 35
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Bentota
House for Sale in Bentota

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 13,000,000

දින 36
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in Bentota
House for sale in Bentota

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 4,000,000

දින 36
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale - Bentota
Land For Sale - Bentota

50.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 36
නිවාස-ගාල්ල - House For Sale Benthota
House For Sale Benthota

කාමර: 7, නානකාමර: 5

ගාල්ල, නිවාස

රු 25,000,000

දින 37
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for long term lease - Bentota
Land for long term lease - Bentota

939.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 අවුරුද්දකට

දින 39
ඉඩම්-ගාල්ල - බෙන්තර හොදම ඉඩම
බෙන්තර හොදම ඉඩම

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 41
ඉඩම්-ගාල්ල - Beach front land - Bentota
Beach front land - Bentota

240.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 132,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!