දැන්විම් 693 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගාල්ල - Brand New House for sale in Galle
Brand New House for sale in Galle

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාස

රු 19,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගාල්ල - House in karandeniya
House in karandeniya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,400,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Rent a shop kurudugahahathpme
Rent a shop kurudugahahathpme

ගාල්ල, මහල් නිවාස

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - Brand New House for sale in Galle
Brand New House for sale in Galle

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාස

රු 19,000,000

ඉඩම්-ගාල්ල - කොස්ගොඩ පර්චස් 10 බිම් කොටස් 2ක්
කොස්ගොඩ පර්චස් 10 බිම් කොටස් 2ක්

20.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale- Galle
Land For Sale- Galle

22.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

නිවාස-ගාල්ල - Two - Storey house for ventor Sale Galle
Two - Storey house for ventor Sale Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House For Sale In elpitiya
House For Sale In elpitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 6,000,000

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land sale at Habaraduwa
Land sale at Habaraduwa

58.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - තේ ඉඩම
තේ ඉඩම

58.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 2,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Annex for rent karapitiya
Annex for rent karapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land in Jayanthi Junction, Galle
Land in Jayanthi Junction, Galle

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගාල්ල - Land in Jayanthi Junction. Galle
Land in Jayanthi Junction. Galle

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-ගාල්ල - Residential house for sale in galle
Residential house for sale in galle

කාමර: 6, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Galle
Land for sale in Galle

17.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - Beautiful Family Home in Galle!
Beautiful Family Home in Galle!

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 15,000,000

Wanted - 2 Room House

ගාල්ල, නිවාස

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - Furnished House for rent in Karapitiya
Furnished House for rent in Karapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - LAND IN GALLE FOR HOLIDAY HOMES
LAND IN GALLE FOR HOLIDAY HOMES

360.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 29,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale - Galle
Land for sale - Galle

830.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hardware For Sale In Galle
Hardware For Sale In Galle

1,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 1
Land wanted- Elpitiya

ගාල්ල, ඉඩම්

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Ambalangoda
Land for sale in Ambalangoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House for rent in Galle
House for rent in Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 70,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - නිවස සහිත අගනා ඉඩමකි ගොනපිනුවල
නිවස සහිත අගනා ඉඩමකි ගොනපිනුවල

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 5,500,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House For Sale - Galle
House For Sale - Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,000,000

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land Sale in Galle
Land Sale in Galle

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!