දැන්විම් 652 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Habaraduwa
Land for sale in Habaraduwa

75.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Guest House in Koggala
Guest House in Koggala

කාමර: 9, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගාල්ල - 2 Bed Rooms House for rent in Galle
2 Bed Rooms House for rent in Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 23,000 මසකට

විනාඩි 47
ඉඩම්-ගාල්ල - ඇල්පිටිය පිටිගල පාරෙන් අක්කර 3ක ඉඩමක්
ඇල්පිටිය පිටිගල පාරෙන් අක්කර 3ක ඉඩමක්

3.0 අක්කර

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 3,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House For Sale in Galle
House For Sale in Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 6,500,000

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House for rent Galle
House for rent Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 27,500 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Furnished Apartment for Rent in Galle
Furnished Apartment for Rent in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 75,000

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - LAND FOR SALE IN GALLE
LAND FOR SALE IN GALLE

10.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 65,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Galle Polhena Nature resort rent
Galle Polhena Nature resort rent

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House in Elpitiya
House in Elpitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 6,000,000

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale in Imaduwa
Land for Sale in Imaduwa

45.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 210,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House for Rent Galle
House for Rent Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Karapitiya
Land for sale in Karapitiya

20.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Hikkaduwa
House for Sale in Hikkaduwa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 16,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel and Land for sale
Hotel and Land for sale

4,225 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Galle
Land for sale in Galle

38.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Galle
House for Sale in Galle

කාමර: 6, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාස

රු 20,400,000

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Elpitiya
Land for sale in Elpitiya

28.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale in Hikkaduwa
Land for Sale in Hikkaduwa

20.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale Ambalangoda
Land For Sale Ambalangoda

35.1 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Unawatuna
House for Sale in Unawatuna

කාමර: 6, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාස

රු 30,000,000

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land with a house in Ambalangoda
Land with a house in Ambalangoda

40.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-ගාල්ල - 3 Bed Room House for Rent Galle
3 Bed Room House for Rent Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 9,750 මසකට

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land in Tiranagama, Hikkaduwa
Land in Tiranagama, Hikkaduwa

63.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - LAND IN ELPITIYA
LAND IN ELPITIYA

10.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
නිවාස-ගාල්ල - Galle near Highway House
Galle near Highway House

කාමර: 6, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාස

රු 18,000,000

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land in Galle
Land in Galle

21.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!