දැන්විම් 634 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගාල්ල - House for sale in galle
House for sale in galle

කාමර: 7, නානකාමර: 7

ගාල්ල, නිවාස

රු 13,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Galle
House for Sale in Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,550,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Three story building for sale in Imaduwa
Three story building for sale in Imaduwa

675 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,500,000

පැය 5
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale near by karapitiya
Land for sale near by karapitiya

9.9 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sali In Elpitiya-Galle
Land For Sali In Elpitiya-Galle

116.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 47,500 පර්ච් එකකට

පැය 5
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit D2
Luxury Apartment In Galle | Unit D2

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 20,500,000

මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit G2
Luxury Apartment In Galle | Unit G2

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 23,250,000

මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit J2
Luxury Apartment In Galle | Unit J2

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 21,250,000

මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit B2
Luxury Apartment In Galle | Unit B2

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 20,250,000

මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit G3
Luxury Apartment In Galle | Unit G3

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 20,750,000

ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Ahangama
Land for sale in Ahangama

23.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-ගාල්ල - Land in Poddala junction
Land in Poddala junction

28.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 6
නිවාස-ගාල්ල - House for rent in karapitiya
House for rent in karapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 20,000 මසකට

පැය 6
නිවාස-ගාල්ල - House for Sale in Galle
House for Sale in Galle

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 17,800,000

නිවාස-ගාල්ල - Two Story House for sale in Ambalangoda
Two Story House for sale in Ambalangoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 8,000,000

පැය 8
නිවාස-ගාල්ල - House in baddegama
House in baddegama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 1,495,000

පැය 10
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in ELpitiya
Land for sale in ELpitiya

714.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 160,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 10
ඉඩම්-ගාල්ල - Land with 2 houses in galle
Land with 2 houses in galle

35.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 50,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 11
නිවාස-ගාල්ල - HOUSE FOR SALE IN ELPITIYA
HOUSE FOR SALE IN ELPITIYA

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 2,500,000

පැය 11
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Annex for Rent in Galle
Annex for Rent in Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

පැය 13
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Galle
Land for sale in Galle

9.3 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,550,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 13
ඉඩම්-ගාල්ල - LAND FOR SALE IN GALLE
LAND FOR SALE IN GALLE

10.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-ගාල්ල - House for Sale or rent in Hikkaduwa
House for Sale or rent in Hikkaduwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 16,000,000

ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Elpitiya
Land for sale in Elpitiya

80.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - 30A coconut land near Highway Elpitiya
30A coconut land near Highway Elpitiya

30.0 අක්කර

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 120,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Karapitiya
Land for sale in Karapitiya

12.9 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩමක් අවශ්‍යයි

ගාල්ල, ඉඩම්

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!