දැන්විම් 272 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for Rent In Panagoda
House for Rent In Panagoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Athurugiriya
House For Sale in Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Brand New house for sale - Athurugiriya
Brand New house for sale - Athurugiriya

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 15,800,000

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House Athurugiriya
Kp property | House Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,200,000

පැය 3
ඉඩම්-කොළඹ - Kp property | Land @ Athurugiriya
Kp property | Land @ Athurugiriya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 975,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya
Land for sale in Athurugiriya

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,575,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Athurugiriya Town
Land For Sale - Athurugiriya Town

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ New Two Story House for Sale - Athurugiriya
B/ New Two Story House for Sale - Athurugiriya

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 41,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brad New Single Story House Malabe
Brad New Single Story House Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - A 3 Bedroom Apartment For Immediate Sale
A 3 Bedroom Apartment For Immediate Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 10,400,000

නිවාස-කොළඹ - B/ New Two Story House - Athurugiriya
B/ New Two Story House - Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ New 2 Story House - Athurugiriya
B/ New 2 Story House - Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 2 Story House for Sale- Athurugiriya
2 Story House for Sale- Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ New || Single Story House Athurugiriya
B/ New || Single Story House Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Athurugiriya
Brand New 2 Story House @ Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale Athurugiriya
Brand new house for sale Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,700,000

නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Rent Athurugiriya
Luxury House for Rent Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 100,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Athurugiriya
House for Rent in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Athurugiriya
Apartment in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Athurugiriya
House For Sale in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 1
Wanted Land

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Athurugiriya
Land for sale - Athurugiriya

6.6 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Rent - Athurugiriya
House for Rent - Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Athurugiriya
Land for Sale - Athurugiriya

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 875,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Space for Rent - Athurugiriya (Waduranmulla)_2nd Floor
Commercial Space for Rent - Athurugiriya (Waduranmulla)_2nd Floor

2,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 35,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Millennium City Zone 3 luxury house - Athurugiriya
Millennium City Zone 3 luxury house - Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 2 Story House For Sale In Athurugiriya
2 Story House For Sale In Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!