දැන්විම් 273 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for rent near Malabe
House for rent near Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Newly built 3BR house In Athurugiriya
Newly built 3BR house In Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 1,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Newly built 3BR house In Athurugiriya
Newly built 3BR house In Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 1,200

නිවාස-කොළඹ - Modern Luxury House at Athurugiriya
Modern Luxury House at Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale
Brand new house for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

ඉඩම්-කොළඹ - Land at athurugiriya malabe 344 bus Rout
Land at athurugiriya malabe 344 bus Rout

375,000.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House in Athurugiriya
Brand New House in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,900,000

නිවාස-කොළඹ - New house for sale in Athurugiriya
New house for sale in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,600,000

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale -Athurugiriya
Land for sale -Athurugiriya

12.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment In Athurugiriya
Apartment In Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 11,800,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Athurugiriya
Land For Sale In Athurugiriya

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 435,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Rent In Athurugiriya Town
House For Rent In Athurugiriya Town

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 21,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Rent In Athurugiriya
House For Rent In Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 75,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya
Land for sale in Athurugiriya

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Habarakada
House for Rent in Habarakada

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Athurugiriya
House For Sale Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Two storied house in Athurugiriya
Two storied house in Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Athurugiriya
Land for Sale in Athurugiriya

17.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 7,950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House @ Athurugiriya
Brand New Two Story House @ Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Athurugiriya
Land For Sale in Athurugiriya

11.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House For Rent in Athurugiriya
House For Rent in Athurugiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Two Bedroom House Sale Athurugiriya
Two Bedroom House Sale Athurugiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Athurugiriya
House for Rent in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Athurugiriya , Malabe
Land for Sale Athurugiriya , Malabe

14.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House @ Athurugiriya / Pore
House @ Athurugiriya / Pore

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House @ Athurugiriya / Jayanthi Road
House @ Athurugiriya / Jayanthi Road

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,800,000

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale At Athurugiriya
Land For Sale At Athurugiriya

17.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!