දැන්විම් 251 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Athurugiriya
House for sale in Athurugiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Athurugiriya
House for Sale in Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House fort sale-Athurugiriya
House fort sale-Athurugiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 5,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Rent In Athurugiriya
Apartment For Rent In Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 50,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Athurugiriya
House For Sale Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Athurugiriya
House For Sale in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Athurugiriya
House for Rent in Athurugiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya
Land for sale in Athurugiriya

6.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,525,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New House for sale in Athurugiriya
New House for sale in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

නිවාස-කොළඹ - House for Rent - Hokandara
House for Rent - Hokandara

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Kp property | Land - Athurugiriya
Kp property | Land - Athurugiriya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 975,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House Rent in Athurugiriya Town
House Rent in Athurugiriya Town

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 27,500 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Dental Clinic For Sale - Athurugiriya
Dental Clinic For Sale - Athurugiriya

500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 700,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 10 perch land near athurugiriya highway
10 perch land near athurugiriya highway

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Athurugiriya
Land For Sale In Athurugiriya

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 415,000 පර්ච් එකකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR Apartment for Rent in Athurugiriya
3 BR Apartment for Rent in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale Aturugiriya
Brand new house for sale Aturugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Athurugiriya
House for rent in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - B/ New | Single Story House Habarakada
B/ New | Single Story House Habarakada

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,300,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR RENT ATHURUGIRIYA
HOUSE FOR RENT ATHURUGIRIYA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale in Athurugiriya
Brand new house for sale in Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Athurugiriya
House For Sale - Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 6,750,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - LUXURY HOUSE IN ATHURUGIRIYA
LUXURY HOUSE IN ATHURUGIRIYA

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House (upstair) for rent in Aturugiriya.
House (upstair) for rent in Aturugiriya.

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 34,000 මසකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for Rent Athurugiriya
House for Rent Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Rent a house in athurugiriya
Rent a house in athurugiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Athurugiriya
House for sale in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!