මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අතුරුගිරිය හි ඉඩම් විකිණීමට

දැන්විම් 972 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි