වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අහංගම හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale Ahangama
Land for Sale Ahangama

35.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-ගාල්ල - 12 Perches Land Matara
12 Perches Land Matara

12.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - 31 perches land in Ahangama
31 perches land in Ahangama

31.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Villa for Sale at Ahangama
Villa for Sale at Ahangama

4,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 4
නිවාස-ගාල්ල - House for rent in Habaraduwa
House for rent in Habaraduwa

කාමර: 5, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 50,000 මසකට

දින 7
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale - Ahangama Tourism Area
Land for Sale - Ahangama Tourism Area

110.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 230,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගාල්ල - Land Sale Ahangama
Land Sale Ahangama

26.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගාල්ල - 22.92 P Land in Ahangama (facing Galle Road)
22.92 P Land in Ahangama (facing Galle Road)

22.92 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 34,380,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
නිවාස-ගාල්ල - House With Land for Sale - Ahangama
House With Land for Sale - Ahangama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 5,600,000

දින 10
දින 12
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale in Ahangama
Land for Sale in Ahangama

30.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale in Ahangama
Land for Sale in Ahangama

76.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 18
නිවාස-ගාල්ල - House in Ahangama
House in Ahangama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 2,600,000

දින 23
නිවාස-ගාල්ල - House For Sale in Dikkumbura
House For Sale in Dikkumbura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාස

රු 8,900,000

දින 25
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale - Ahangama
Land For Sale - Ahangama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 30
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Boutique Hotel For sale in Galle
Boutique Hotel For sale in Galle

5,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 105,000,000

දින 33
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale in Koggala
Land for Sale in Koggala

90.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 34
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale - Ahangama
Land For Sale - Ahangama

40.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 38
ඉඩම්-ගාල්ල - Ideal Land for A Tourist Villa - Ahangama
Ideal Land for A Tourist Villa - Ahangama

2.0 අක්කර

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 40
ඉඩම්-ගාල්ල - Beach reach land ගාළු පාරට, මුහුදු වෙරළට ආසන්න පදිංචිිය - අහංගම
Beach reach land ගාළු පාරට, මුහුදු වෙරළට ආසන්න පදිංචිිය - අහංගම

37.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 190,000 පර්ච් එකකට

දින 41
ඉඩම්-ගාල්ල - Land sale in Ahangama
Land sale in Ahangama

55.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 975,000 පර්ච් එකකට

දින 44
නිවාස-ගාල්ල - House and land - Ahangama
House and land - Ahangama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 4,250,000

දින 45
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Comm. Property for Long Term Lease in Ahangama
Comm. Property for Long Term Lease in Ahangama

1,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 25,000 මසකට

දින 47
නිවාස-ගාල්ල - House for sale in Ahangama
House for sale in Ahangama

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාස

රු 7,500,000

දින 50
ඉඩම්-ගාල්ල - Land with House For Sale in Ahangama
Land with House For Sale in Ahangama

43.9 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!