காட்டும் 1-25 of 136 விளம்பரங்கள்

கம்பஹா உள் கல்வி

மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths Class
Maths Class

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

முதல் விளம்பரம்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Science / Maths (Local/London) Tuition
Science / Maths (Local/London) Tuition

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

முதல் விளம்பரம்
Local O/L, Cambridge and Edexcel Syllabus

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Sinhala Medium Maths Class
Sinhala Medium Maths Class

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
Mathematics - English and Sinhalese Medium

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - O/L (2019) Science Revision
O/L (2019) Science Revision

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

2 நாள்
2 நாள்
இதர கல்வி-கம்பஹா - STUDY IN ORIYO AISHIN JAPAN.
STUDY IN ORIYO AISHIN JAPAN.

அங்கத்துவம்கம்பஹா, இதர கல்வி

ரூ 6,000

2 நாள்
இதர கல்வி-கம்பஹா - නිවැරදි ජපන් මග සදහා යායුතු තැන.
නිවැරදි ජපන් මග සදහා යායුතු තැන.

அங்கத்துவம்கம்பஹா, இதர கல்வி

ரூ 6,000

2 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Mathematics Tution
Mathematics Tution

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

2 நாள்
O/L Commerce- Sinhala & English Medium

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 850

4 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Mathematics (Grade 6 - O/L) English medium (Local/Cambridge/Edexcel)
Mathematics (Grade 6 - O/L) English medium (Local/Cambridge/Edexcel)

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

4 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - O/L Mathematics class
O/L Mathematics class

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Mathematics - Grade 6 to 11 (Sinhala Medium)
Mathematics - Grade 6 to 11 (Sinhala Medium)

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths Class
Maths Class

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths tuition home visit
Maths tuition home visit

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

5 நாள்
இதர கல்வி-கம்பஹா - Learn to Code
Learn to Code

கம்பஹா, இதர கல்வி

ரூ 2,500

7 நாள்
Dressmaking Classes.

கம்பஹா, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 750

7 நாள்
இதர கல்வி-கம்பஹா - "ජපන් බස ජපන්මග"
"ජපන් බස ජපන්මග"

அங்கத்துவம்கம்பஹா, இதர கல்வி

ரூ 6,000

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths classes
Maths classes

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

8 நாள்
9 நாள்
இதர கல்வி-கம்பஹா - "උසස් පෙළ නිමවා ජපන් මග අරඹමු."
"උසස් පෙළ නිමවා ජපන් මග අරඹමු."

அங்கத்துவம்கம்பஹா, இதர கல்வி

ரூ 6,000

9 நாள்
இதர கல்வி-கம்பஹா - STUDY IN AUSTRIA
STUDY IN AUSTRIA

கம்பஹா, இதர கல்வி

ரூ 10,000

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths class 6-11 (wattala )
Maths class 6-11 (wattala )

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Science English Medium Grade 8
Science English Medium Grade 8

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - O/L Mathematics Classes
O/L Mathematics Classes

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

9 நாள்
இதர கல்வி-கம்பஹா - "2018 October Study in Japan"
"2018 October Study in Japan"

அங்கத்துவம்கம்பஹா, இதர கல்வி

ரூ 6,000

9 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்