මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල් විකිණීමට වෙන්නප්පුව

දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි