මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

මානව සම්පත් විධායක රැකියා අවස්ථා | ශ්‍රී ලංකාව

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි