දැන්විම් 202 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for Rent- Rathmalana
House for Rent- Rathmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Ratmalana
Land For Sale in Ratmalana

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Warehouse/storage for rent in Ratmalana
Warehouse/storage for rent in Ratmalana

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 500,000 මසකට

පැය 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Katubedda
House for sale - Katubedda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury Annex For Rent in - Rathmalana
Luxury Annex For Rent in - Rathmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent at Ratmalane Ladies
Rooms for rent at Ratmalane Ladies

කාමර: 7, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House in Ratmalana for immediate rent
House in Ratmalana for immediate rent

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 85,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Ratmalana
Land for Sale in Ratmalana

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 42,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Storied House for Sale at Ratmalana
Two Storied House for Sale at Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 12 Bedrooms Building for Sale - Ratmalana
12 Bedrooms Building for Sale - Ratmalana

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 47,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Spacious apartment at Mt. Lavinia
Spacious apartment at Mt. Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 70,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Ratmalana
House for Sale Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 12 Br Guest House for Rent Ratmalana
12 Br Guest House for Rent Ratmalana

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 200,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Single Story House@ Rathmalana
Single Story House@ Rathmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Ratmalana
House for Rent in Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 28,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Ratmalana House for Sale | H0548-A
Ratmalana House for Sale | H0548-A

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 3
දින 3
නිවාස-කොළඹ - Separate house for rent - Rathmalana
Separate house for rent - Rathmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Land with House - Ratmalana 9 Mn
Land with House - Ratmalana 9 Mn

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - 02 Storied house for sale at ratmalana
02 Storied house for sale at ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Two Story House for Rent - Ratmalana
Two Story House for Rent - Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 65,000 මසකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Ratmalana
House for Sale - Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for Rent Ratmalana
House for Rent Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in - Ratmalana
Room for Rent in - Ratmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Borupana.
House for rent in Borupana.

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for rent in - Ratmalana
House for rent in - Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 5
Need a annex for couple

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!