දැන්විම් 168 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Ratmalana
House For Sale in Ratmalana

කාමර: 8, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - 22.5 Perches Land sale in Ratmalana
22.5 Perches Land sale in Ratmalana

22.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Ratmalana
House for rent in Ratmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Fully furnished apartment at Ratmalana
Fully furnished apartment at Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Rathmalana
Room for rent in Rathmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - LAND WITH BUILDING FOR SALE RATMALANA
LAND WITH BUILDING FOR SALE RATMALANA

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 47,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 2 Story House @ Ratmalana
2 Story House @ Ratmalana

කාමර: 7, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,500,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Ratmalana
Land for Sale in Ratmalana

10.3 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Urgent sale 3 storied house Ratmalana
Urgent sale 3 storied house Ratmalana

කාමර: 9, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 31,000,000

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Ratmalana
Land in Ratmalana

72.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 144,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 2 STORIED BUILDING - RENT Ratmalana.
2 STORIED BUILDING - RENT Ratmalana.

1,650 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 100,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Kpproperty | House @ Ratmalana
Kpproperty | House @ Ratmalana

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 55,000,000

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Rathmalana
Room For Rent In Rathmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,999 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Rent In Ratmalana
House For Rent In Ratmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annexe for Rent at Ratmalana
Annexe for Rent at Ratmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Kamarayak kuliyata rathmalana.
Kamarayak kuliyata rathmalana.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Ratmalana | House Sale MCP590
Ratmalana | House Sale MCP590

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Rathmalana Sirimaluyana house
Rathmalana Sirimaluyana house

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 60,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Two store house
Two store house

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Ratmalana
House for rent in Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 9
නිවාස-කොළඹ - 5BR House For Rent In Rathmalana
5BR House For Rent In Rathmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 100,000 මසකට

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Ratmalana
House for Rent in Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Ratmalana
Annex for rent in Ratmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Ratmalana
House For Sale In Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 3,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - 2BR House & 2.06P Sale in Ratmalana
2BR House & 2.06P Sale in Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 13
දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!