දැන්විම් 274 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - Kalapaluwawe up-stair houses for rent
Kalapaluwawe up-stair houses for rent

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE AT RAJAGIRIYA
LAND FOR SALE AT RAJAGIRIYA

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - HOUSE RENT RAGAGIRIYA (1003B )
HOUSE RENT RAGAGIRIYA (1003B )

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 150,000 මසකට

පැය 1
නිවාස-කොළඹ - Kalapaluwawe up-stair houses for rent
Kalapaluwawe up-stair houses for rent

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - House for rent in Rajagiriya
House for rent in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

පැය 6
Need a one bed house for rent

කොළඹ, නිවාස

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Rajagiriya
Room for Rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya Road house for rent
Rajagiriya Road house for rent

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 28,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE AT RAJAGIRIYA
LAND FOR SALE AT RAJAGIRIYA

10.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE AT RAJAGIRIYA
LAND FOR SALE AT RAJAGIRIYA

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Rajagiriya.
Room for Rent - Rajagiriya.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Colombo - Rajagiriya
House for rent in Colombo - Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 125,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 2 Story House For Sale in Rajagiriya
2 Story House For Sale in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 3,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 2-Story House-Rajagiriya Road
2-Story House-Rajagiriya Road

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 130,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Rajagiriya
House for rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for lease at Rajagiriya
Apartment for lease at Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Rajagiriya
Room for rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Gamunu Mw, Rajagiriya
Land in Gamunu Mw, Rajagiriya

22.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya| House sale | MCP H0518
Rajagiriya| House sale | MCP H0518

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Upstairs house for rent - Rajagiriya
Upstairs house for rent - Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 85,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale Rajagiriya
House for sale Rajagiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 140,000,000

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in rajagiriya
Land for sale in rajagiriya

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya house for Rent
Rajagiriya house for Rent

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 32,000 මසකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Rajagiriya
House for rent in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for girl in Rajagiriya
Room for girl in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - 9p two land blocks @ Rajagiriya
9p two land blocks @ Rajagiriya

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment in Rajagiriya
Luxury apartment in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 145,000 මසකට

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!