දැන්විම් 327 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Rajagiriya
House for Sale in Rajagiriya

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 46,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - A Safe Boding House for Ladies - Rajagiriya
A Safe Boding House for Ladies - Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Single storey house for rent in Rajagiriya
Single storey house for rent in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 85,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for rent in rajagiriya (1167 b)
Apartment for rent in rajagiriya (1167 b)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 325,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Modern Home Rajagiriya city
Modern Home Rajagiriya city

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 58,000,000

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - A Safe Boding House for Ladies - Rajagiriya
A Safe Boding House for Ladies - Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for Rent in Jana Jaya City
Shop for Rent in Jana Jaya City

144 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 45,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - House for rent in Rajagiriya
House for rent in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rajagiriya
Land for sale in Rajagiriya

9.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Lake Side Land in Rajagiriya
Lake Side Land in Rajagiriya

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,900,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කොළඹ - House For Rent (Ground Floor) - Rajagiriya
House For Rent (Ground Floor) - Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Ground Floor Available to Rent in A House Maadinnagoda Rajagiriya
Ground Floor Available to Rent in A House Maadinnagoda Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 75,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 11 P Land for Sale in Rajagiriya
11 P Land for Sale in Rajagiriya

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rajagiriya
Land for sale in Rajagiriya

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property Rent in Rajagiriya (1039 B)
Commercial Property Rent in Rajagiriya (1039 B)

1,100 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 150,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Gothatuwa(LS169)
Land for sale in Gothatuwa(LS169)

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Bedroom + Maid Apartment For Rent In Highness Rajagiriya
Brand New 2 Bedroom + Maid Apartment For Rent In Highness Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 100,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR RENT IN RAJAGIRIYA (710B)
HOUSE FOR RENT IN RAJAGIRIYA (710B)

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 225,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Rajagiriya (710 B/1)
House for Rent in Rajagiriya (710 B/1)

කාමර: 8, නානකාමර: 8

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 450,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Rajagiriya (fully Furniture,a/c)
House for Rent in Rajagiriya (fully Furniture,a/c)

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 150,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Rajagiriya
House For Sale Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 16,300,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for Rent in Jana Jaya City - Rajagiriya
Shop for Rent in Jana Jaya City - Rajagiriya

120 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 40,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Rajagiriya
Land for Sale in Rajagiriya

18.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Rent at Rajagiriya
House for Rent at Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 100,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding Room In Rajagiriya
Boarding Room In Rajagiriya

කාමර: 10, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand new lake front luxury house Rajagiriya,
Brand new lake front luxury house Rajagiriya,

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 65,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Rent Rajagiriya
House For Rent Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 28,000 මසකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!