දැන්විම් 335 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land for sale Rajagiriya
Commercial Land for sale Rajagiriya

26.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 8,350,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - 55 perch land sale at rajagiriya
55 perch land sale at rajagiriya

55.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Rajagiriya
House For Sale in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

පැය 1
Wanted Office /workshop Space

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - House For Rent - Rajagiriya
House For Rent - Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

පැය 5
ඉඩම්-කොළඹ - 11 perch land for sale in Rajagiriya
11 perch land for sale in Rajagiriya

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 55,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 6
ඉඩම්-කොළඹ - Rajagiriya Land for Sale | L0586
Rajagiriya Land for Sale | L0586

59.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale Malabe
House for sale Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 32,500,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Rajagiriya
Land for Sale Rajagiriya

4.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale at Rajagiriya
Luxury Apartment for Sale at Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office Space for Rent in Rajagiriya
Office Space for Rent in Rajagiriya

200 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 40,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent – Rajagiriya
Annex for Rent – Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial property for sale - Battaramulla
Commercial property for sale - Battaramulla

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Looking for a house rent Rajagiriya
Looking for a house rent Rajagiriya

කොළඹ, නිවාස

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rajagiriya
Land for sale in Rajagiriya

9.34 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Upstair House for rent in Rajagiriya
Upstair House for rent in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Rent house rajagiya
Rent house rajagiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 47,500 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 12 Perches Land Sell at Abagas Handiya
12 Perches Land Sell at Abagas Handiya

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale at Rajagiriya
Apartment for sale at Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House for Rent in Nawala
House for Rent in Nawala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Rajagiriya
Land For Sale in Rajagiriya

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,700,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial property rent in Rajagiriya
Commercial property rent in Rajagiriya

1,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 50,000 මසකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for rent Rajagiriya
House for rent Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000 මසකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - 10 Perch Land for Sale in Rajagiriya
10 Perch Land for Sale in Rajagiriya

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent - rajagiriya
Rooms for rent - rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya Apartment for Sale | MCP43
Rajagiriya Apartment for Sale | MCP43

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Splendour Rajagiriya | MCP598
Prime Splendour Rajagiriya | MCP598

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!