දැන්විම් 121 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දන්කොටුව හි වාහන

මෝටර් රථ-පුත්තලම - Nissan Sunny FB15 2002
Nissan Sunny FB15 2002

75,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 2,230,000

පැය 6
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Toyota IST Fl Grade 2004
Toyota IST Fl Grade 2004

85,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 2,800,000

මෝටර් රථ-පුත්තලම - Toyota Starlet 1994
Toyota Starlet 1994

120,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 1,550,000

පැය 6
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Suzuki Alto Car 2015
Suzuki Alto Car 2015

39,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 1,780,000

පැය 7
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Three Wheeler
Three Wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 155,000

පැය 8
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Suzuki Alto Car 2011
Suzuki Alto Car 2011

90,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 1,525,000

පැය 9
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Toyota Allion G grade 2007
Toyota Allion G grade 2007

114,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 4,265,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota atlas 2004
Toyota atlas 2004

56,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Hornet CH140 2017
Honda Hornet CH140 2017

10,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 810,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj CT100 2010
Bajaj CT100 2010

40,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Hero Pleasure Honda 2009
Hero Pleasure Honda 2009

33,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Suzuki Volty 2009
Suzuki Volty 2009

48,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Dimo Batta TaTa 2011
Dimo Batta TaTa 2011

60,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 660,000

දින 4
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Toyota Allion 2010
Toyota Allion 2010

90,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 4,600,000

දින 4
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Toyota Prado TX LTD 1997
Toyota Prado TX LTD 1997

200,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 5,950,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KR42,NOAH,white 1999
Toyota KR42,NOAH,white 1999

220,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Three Wheeler
Three Wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 168,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota Dyna Lorry 1998
Toyota Dyna Lorry 1998

600,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 9
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Toyota Belta 2007
Toyota Belta 2007

114,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 3,400,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota KR42 NOAH 2002
Toyota KR42 NOAH 2002

200,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,925,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පුත්තලම - Toyota GK-KR42V 2006
Toyota GK-KR42V 2006

160,000 km

පුත්තලම, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,250,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

10,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 11
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Toyota Carina Si 2000
Toyota Carina Si 2000

150,000 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 2,575,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda CM Custom L A 250T 2013
Honda CM Custom L A 250T 2013

21,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 575,000

දින 11
මෝටර් රථ-පුත්තලම - Toyota Land Cruiser Prado 1997
Toyota Land Cruiser Prado 1997

200,500 km

පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 6,550,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!