දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Driver (Trailer) - Romaniya
Driver (Trailer) - Romaniya

sandaru manpower

රු 120,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Excavator Operator - Romania
Excavator Operator - Romania

sandaru manpower

රු 120,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Technician (Food Industry) - Qatar
Technician (Food Industry) - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 86,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 19
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Auto A/C Technician - Qatar
Auto A/C Technician - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 77,400 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 20
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Production Supervisor - Qatar
Production Supervisor - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 150,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 20
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Tyre Puncture Worker - Qatar
Tyre Puncture Worker - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Forklift Operator - Qatar
Forklift Operator - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 64,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Delivery Driver(Foods) - Qatar
Delivery Driver(Foods) - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 90,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Sales Supervisor(Food Industry) - Qatar
Sales Supervisor(Food Industry) - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 150,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Salesman(Delivery) - Qatar
Van Salesman(Delivery) - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 150,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 23
Hotel Trainee - Japan

Private Poster

රු 300,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Sales Representative - Qatar
Van Sales Representative - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 126,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Sales Executive (Food Industry) - Qatar
Sales Executive (Food Industry) - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 108,750 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 50
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Equipment Operator - Qatar
Heavy Equipment Operator - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 127,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!