දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Sales Representative - Qatar
Van Sales Representative - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 140,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Trailer Driver - Qatar
Trailer Driver - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Forklift Operator - Qatar
Forklift Operator - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Store Keeper (Cold Store) - Qatar
Store Keeper (Cold Store) - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Light Vehicle Driver - Qatar
Light Vehicle Driver - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Salesman - Qatar
Van Salesman - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Sales Consultant (Auto Parts) - Qatar
Sales Consultant (Auto Parts) - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 131,750 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Sales Supervisor - Qatar
Sales Supervisor - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 510,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Automotive Technician - Qatar
Automotive Technician - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Equipment Technicians - Qatar
Heavy Equipment Technicians - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Panel Technician - Qatar
Panel Technician - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Trailer Driver - Qatar
Trailer Driver - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Sales Executive - Qatar
Sales Executive - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 32
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Sales Representative - Qatar
Van Sales Representative - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 140,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 33
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Assistant Auto Mechanic - Qatar
Assistant Auto Mechanic - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!