දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ඇදුම්

ඇදුම්-කොළඹ - Once used bridal saree
Once used bridal saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 7,500

දින 1
ඇදුම්-කොළඹ - Bridal dress
Bridal dress

කොළඹ, ඇදුම්

රු 40,000

දින 12
ඇදුම්-කොළඹ - Ladies dress
Ladies dress

කොළඹ, ඇදුම්

රු 50,000

දින 16
ඇදුම්-කොළඹ - GOING AWAY FROCK
GOING AWAY FROCK

කොළඹ, ඇදුම්

රු 27,000

දින 17
ඇදුම්-කොළඹ - Embroidery crystal saree
Embroidery crystal saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 12,000

දින 18
ඇදුම්-කොළඹ - Embroidery crystal saree
Embroidery crystal saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 12,000

දින 18
ඇදුම්-කොළඹ - Home Coming saree..new
Home Coming saree..new

කොළඹ, ඇදුම්

රු 12,500

දින 18
ඇදුම්-කොළඹ - Textile Rack
Textile Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, ඇදුම්

රු 25,000

දින 19
ඇදුම්-කොළඹ - Wedding frock
Wedding frock

කොළඹ, ඇදුම්

රු 5,000

දින 19
ඇදුම්-කොළඹ - Red bridal frock (ball gown)
Red bridal frock (ball gown)

කොළඹ, ඇදුම්

රු 12,000

දින 20
ඇදුම්-කොළඹ - Levis ladies blouses
Levis ladies blouses

කොළඹ, ඇදුම්

රු 575

දින 20
ඇදුම්-කොළඹ - Wedding Frock
Wedding Frock

කොළඹ, ඇදුම්

රු 30,000

දින 24
ඇදුම්-කොළඹ - Wedding sari
Wedding sari

කොළඹ, ඇදුම්

රු 26,000

දින 26
ඇදුම්-කොළඹ - Male black blazer with trouser fabric
Male black blazer with trouser fabric

කොළඹ, ඇදුම්

රු 15,000

දින 29
ඇදුම්-කොළඹ - Handloom Sarees
Handloom Sarees

කොළඹ, ඇදුම්

රු 1,000

දින 29
ඇදුම්-කොළඹ - Bridal saree
Bridal saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 15,000

දින 36
ඇදුම්-කොළඹ - Going Away Bridal Frock
Going Away Bridal Frock

කොළඹ, ඇදුම්

රු 15,000

දින 38
ඇදුම්-කොළඹ - Couple T-shirt
Couple T-shirt

කොළඹ, ඇදුම්

රු 1,100

දින 42
ඇදුම්-කොළඹ - Wedding Dress
Wedding Dress

කොළඹ, ඇදුම්

රු 45,000

දින 43
ඇදුම්-කොළඹ - Tight skirt
Tight skirt

කොළඹ, ඇදුම්

රු 550

දින 46
ඇදුම්-කොළඹ - Shalwar
Shalwar

කොළඹ, ඇදුම්

රු 1,500

දින 48
ඇදුම්-කොළඹ - Wedding frock
Wedding frock

කොළඹ, ඇදුම්

රු 75,000

දින 50
ඇදුම්-කොළඹ - Bridal home coming saree
Bridal home coming saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 6,000

දින 52
ඇදුම්-කොළඹ - Wedding frock
Wedding frock

කොළඹ, ඇදුම්

රු 75,000

දින 52
ඇදුම්-කොළඹ - Wedding saree
Wedding saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 4,000

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!