දැන්විම් 255 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ඉඩකඩම්

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Rent
Building For Rent

3,732 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 200,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Ratmalana
Land for sale in Ratmalana

18.58 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Moratuwa | Land L0526
Moratuwa | Land L0526

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Katubedda | Land L0546
Katubedda | Land L0546

19.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent - Moratuwa
House for Rent - Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Rent In Moratuwa
House For Rent In Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 24,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial property for rent - Moratuwa
Commercial property for rent - Moratuwa

200 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 25,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Rent
Building For Rent

3,732 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 200,000 මසකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Moratuwa
Land for sale - Moratuwa

75.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Urgent- House for sale in Moratuwa
Urgent- House for sale in Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Moratuwa
Apartment for sale in Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Sea View apartment for rent in Col 3
Sea View apartment for rent in Col 3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 159,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Newlapartment for sale in Moratuwa.
Newlapartment for sale in Moratuwa.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR apartment in moratuwa
3 BR apartment in moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House in Moratuwa, Moratumulla
House in Moratuwa, Moratumulla

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Story House for Rent in Katubedda
Two Story House for Rent in Katubedda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 60,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent moratuwa
House for Rent moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Katubadda, Moratuwa
House for rent in Katubadda, Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 60,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House in Moratuwa
House in Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Katubedda
Land For Sale - Katubedda

20.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,525,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Moratuwa
House for sale in Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Two story house for rent in Moratuwa
Two story house for rent in Moratuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 55,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent Moratuwa
Annex For Rent Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House Sale In Moratuwa
House Sale In Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 10,800,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - New house for rent - Moratuwa
New house for rent - Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa
Land for sale in Moratuwa

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - LAND WITH OLD HOUSE FOR SALE MORATUWA
LAND WITH OLD HOUSE FOR SALE MORATUWA

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 14,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!