වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY MALAYSIA with Accommodation
STUDY MALAYSIA with Accommodation

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study - Work Settle in USA
Study - Work Settle in USA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study Abroad Consult Immigration Experts
Study Abroad Consult Immigration Experts

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,998

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study >> Work PR in New Zealand
Study >> Work PR in New Zealand

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY in Malaysia with SEGi
STUDY in Malaysia with SEGi

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - STUDY POSTGRADUATE IN BUSINESS
STUDY POSTGRADUATE IN BUSINESS

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 50,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - English class for students, Adults
English class for students, Adults

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,400

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - සිංහල භාෂාව ඉගැන්වීම (Teaching Sinhala)
සිංහල භාෂාව ඉගැන්වීම (Teaching Sinhala)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SPOKEN ENGLISH
SPOKEN ENGLISH

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 10
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study - Work PR in Australia
Study - Work PR in Australia

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Physics Theory and paper Classes
A/L Physics Theory and paper Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 13
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study - Work Settle in Canada
Study - Work Settle in Canada

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Tuition OL
Maths Tuition OL

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 15
English Home Visiting Teacher

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - GCE O/L Commerce & A/L Business Studies
GCE O/L Commerce & A/L Business Studies

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Commerce & A/L Accounting
O/L Commerce & A/L Accounting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 18
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - English Master-Self learning package
English Master-Self learning package

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 18
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY with KITE - NEW ZEALAND
STUDY with KITE - NEW ZEALAND

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 27
Physics A/L Theory/ Revision

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 29
Economic First Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 30
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L physics
A/L physics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 35
A/L Combined Maths individual classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 42
පෙළ පොත්-කොළඹ - STP Mathematics & Science books
STP Mathematics & Science books

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,950

දින 42
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Spoken English
Spoken English

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

දින 44
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths and Science Classes 6-11
Maths and Science Classes 6-11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!