දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි අධ්‍යාපනය

පෙළ පොත්-කොළඹ - IELTS Textbooks Exam Past Papers Pack
IELTS Textbooks Exam Past Papers Pack

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS Classes – European Teacher
IELTS Classes – European Teacher

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 21,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පෙළ පොත්-කොළඹ - Sri lankan labour law book
Sri lankan labour law book

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 350

පැය 9
Banking pastpapers Old sylabus

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 100

පැය 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge /Edexel OL & AL in one year.
Cambridge /Edexel OL & AL in one year.

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Commerce , A/L Accounting Class
O/L Commerce , A/L Accounting Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Visiting Spoken English Moratuwa
Visiting Spoken English Moratuwa

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Home Visits & Online Spoken English
Home Visits & Online Spoken English

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS Classes – European Teacher
IELTS Classes – European Teacher

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 21,000

දින 6
පෙළ පොත්-කොළඹ - Edexcel BIOLOGY Pass papers
Edexcel BIOLOGY Pass papers

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 12
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA WRITING SERVICE
MBA WRITING SERVICE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,000

දින 14
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Research Writing
Research Writing

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 21
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment
Assignment

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 21
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Combined Maths and Physics
A/L Combined Maths and Physics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 23
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY IN CHESTER UNIVERSITY (UK)
STUDY IN CHESTER UNIVERSITY (UK)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 24
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY IN IPU (NEW ZEALAND)
STUDY IN IPU (NEW ZEALAND)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 24
O/L Sinhala Medium Maths Tuition

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 27
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY MALAYSIA
STUDY MALAYSIA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 29
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDENT VISA REFUSED
STUDENT VISA REFUSED

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 29
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study - Work Settle in USA
Study - Work Settle in USA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 29
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study - Work PR in Australia
Study - Work PR in Australia

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 30
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - STUDY POSTGRADUATE IN BUSINESS
STUDY POSTGRADUATE IN BUSINESS

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 50,000

දින 30
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study - Work Settle in Canada
Study - Work Settle in Canada

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 30
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - SPOKEN ENGLISH - European Sir
SPOKEN ENGLISH - European Sir

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 15,000

දින 31
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - History Class Grade 10 & 11
History Class Grade 10 & 11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 36
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS Classes
IELTS Classes

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 18,000

දින 37
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - SPOKEN ENGLISH FOR ALL
SPOKEN ENGLISH FOR ALL

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,800

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!