දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - CIMA Tuition
CIMA Tuition

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පෙළ පොත්-කොළඹ - Ielts Exam Papers book
Ielts Exam Papers book

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY MALAYSIA with Accommodation
STUDY MALAYSIA with Accommodation

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

පැය 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study - Work Settle in USA
Study - Work Settle in USA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

පැය 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study Abroad Consult Immigration Experts
Study Abroad Consult Immigration Experts

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,998

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study >> Work PR in New Zealand
Study >> Work PR in New Zealand

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY in Malaysia with SEGi
STUDY in Malaysia with SEGi

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - STUDY POSTGRADUATE IN BUSINESS
STUDY POSTGRADUATE IN BUSINESS

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 50,000

දින 1
Tution Wanted

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - CIMA Tuition
CIMA Tuition

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

දින 7
පෙළ පොත්-කොළඹ - Atlas of the World
Atlas of the World

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,250

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Mathematics (Theory and Revision)
A/L Mathematics (Theory and Revision)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 12
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study - Work PR in Australia
Study - Work PR in Australia

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 12
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Phone repair course
Phone repair course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 7,990

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L & A/L Accounting (Local London)
O/L & A/L Accounting (Local London)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 13
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study - Work Settle in Canada
Study - Work Settle in Canada

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Tutoring Mathematics & Computer Science
Tutoring Mathematics & Computer Science

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 18
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS - European Teacher
IELTS - European Teacher

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 21,000

දින 31
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - ENGLISH + IELTS Classes
ENGLISH + IELTS Classes

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,250

දින 32
පෙළ පොත්-කොළඹ - Cambridge Books
Cambridge Books

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 17,500

දින 33
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - AL PHYSICS 19/20
AL PHYSICS 19/20

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 35
Maths and English- Home Visitng Teacher

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 37
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Spoken English Classes for Adults
Spoken English Classes for Adults

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 1 සිට 11 වසර දක්වා සියලුම විෂයන්
1 සිට 11 වසර දක්වා සියලුම විෂයන්

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 600

දින 38
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Spoken English - European Sir
Spoken English - European Sir

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 15,000

දින 42
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Spoken Online English for Moratuwa
Spoken Online English for Moratuwa

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 46
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study Nursing and Become a Nurse
Study Nursing and Become a Nurse

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!