වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි වෙනත් අධ්‍යාපනික

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS Classes – European Teacher
IELTS Classes – European Teacher

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 21,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - SPOKEN ENGLISH - European Sir
SPOKEN ENGLISH - European Sir

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 15,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Visiting Spoken English Moratuwa
Visiting Spoken English Moratuwa

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Home Visits & Online Spoken English
Home Visits & Online Spoken English

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS Classes – European Teacher
IELTS Classes – European Teacher

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 21,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA WRITING SERVICE
MBA WRITING SERVICE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,000

දින 11
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Research Writing
Research Writing

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 18
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment
Assignment

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 19
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY IN CHESTER UNIVERSITY (UK)
STUDY IN CHESTER UNIVERSITY (UK)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 21
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY IN IPU (NEW ZEALAND)
STUDY IN IPU (NEW ZEALAND)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 21
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY MALAYSIA
STUDY MALAYSIA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 26
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDENT VISA REFUSED
STUDENT VISA REFUSED

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 26
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study - Work Settle in USA
Study - Work Settle in USA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 26
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study - Work PR in Australia
Study - Work PR in Australia

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 27
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study - Work Settle in Canada
Study - Work Settle in Canada

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 27
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - SPOKEN ENGLISH - European Sir
SPOKEN ENGLISH - European Sir

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 15,000

දින 28
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS Classes
IELTS Classes

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 18,000

දින 35
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - SPOKEN ENGLISH FOR ALL
SPOKEN ENGLISH FOR ALL

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,800

දින 35
Secretarial and advertising assignments

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 25,000

දින 41
English presentation skills

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,000

දින 46
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - DAY CARE CENTRE "WENDY HOUSE" MORATUWA
DAY CARE CENTRE "WENDY HOUSE" MORATUWA

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 7,500

දින 47
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA assignments / Dissertations
MBA assignments / Dissertations

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,000

දින 217

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!