දැන්විම් 489 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for Rent - Malabe
House for Rent - Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Two Story House at Athurugiriya Malabe
Two Story House at Athurugiriya Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Malabe Land for Sale | L0583
Malabe Land for Sale | L0583

10.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 410,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 5
නිවාස-කොළඹ - House for rent - malabe
House for rent - malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 75,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - House / Office space for rent in Malabe
House / Office space for rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 32,000

පැය 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Kalubowila
House for Sale Kalubowila

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,000,000

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - House and room for rent in Malabe
House and room for rent in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - House in malabe
House in malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 38,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House @ Malabe
Brand New Two Story House @ Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - House For Rent in - Malabe
House For Rent in - Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 75,000 මසකට

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two story house - Malabe
Brand New Two story house - Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 33,500,000

පැය 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Hostel for students in malabe
Hostel for students in malabe

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 story house - Malabe
Brand New 2 story house - Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,500,000

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 story house - Malabe
Brand New 2 story house - Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

පැය 6
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE @ MALABE
LAND FOR SALE @ MALABE

105.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land for Rent in Malabe
Commercial Land for Rent in Malabe

180.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 725,000 අවුරුද්දකට

පැය 7
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Boralasgamuwa
House for Sale Boralasgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

පැය 7
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Malabe
House for Rent in Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 14,500 මසකට

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartments for rent in Malabe
Apartments for rent in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000 මසකට

පැය 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property in Malabe
Commercial Property in Malabe

5,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 145,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale in Malabe
Building For Sale in Malabe

4,700 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Malabe
House for sale in Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 31,000,000

පැය 9
නිවාස-කොළඹ - Brand New Single Story House - Malabe
Brand New Single Story House - Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

පැය 10
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Malabe
House for rent in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

පැය 12
නිවාස-කොළඹ - Newly built house for sale at Malabe
Newly built house for sale at Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 33,000,000

පැය 15
නිවාස-කොළඹ - Newly Built House for Sale at Malabe
Newly Built House for Sale at Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 32,000,000

පැය 15
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Storied House for Sale Kahantota
Brand New Two Storied House for Sale Kahantota

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

පැය 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!