දැන්විම් 498 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Malabe
Land for sale Malabe

7.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,175,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Malabe
House for Sale - Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 10,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex with 2 Rooms in Malabe
Annex with 2 Rooms in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

පැය 1 යි
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Rent-Malabe
Building for Rent-Malabe

10,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 350,000 මසකට

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - House for Rent Malabe
House for Rent Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 38,000 මසකට

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 story house in Malabe
Brand New 2 story house in Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two story house-Malabe
Brand New Two story house-Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two story house In Malabe
Brand New Two story house In Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - B/ New || Single Story House Malabe
B/ New || Single Story House Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 story house in Malabe
Brand New 2 story house in Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - B/ New Three Story House @ Malabe
B/ New Three Story House @ Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - B/ New || Single Story House Malabe
B/ New || Single Story House Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,800,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two story house @ Malabe
Brand New Two story house @ Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Malabe
House For Sale - Malabe

කාමර: 8, නානකාමර: 6

කොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - B/ New Two story house @ Malabe
B/ New Two story house @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two story house-Malabe
Brand New Two story house-Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,300,000

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - B/ New Single story house @ Malabe,
B/ New Single story house @ Malabe,

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Malabe
House for sale in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - B/ New Single Story House @ Malabe
B/ New Single Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - B/ New Two Story House In Malabe
B/ New Two Story House In Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 story House- Thalahena
Brand New 2 story House- Thalahena

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

පැය 7
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House -Malabe
Brand New 2 Story House -Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

පැය 7
නිවාස-කොළඹ - Brand New 3 Story House @ Malabe.
Brand New 3 Story House @ Malabe.

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

පැය 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale malambe
Land for sale malambe

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
නිවාස-කොළඹ - House for rent at Malabe
House for rent at Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent Malabe
Room for Rent Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

පැය 9
නිවාස-කොළඹ - House for sale- hokandara
House for sale- hokandara

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!