දැන්විම් 528 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - New Two Story House for Sale - Malabe
New Two Story House for Sale - Malabe

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,400,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury Accommodation for Affordable Prices - Malabe
Luxury Accommodation for Affordable Prices - Malabe

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Malabe
Room for rent - Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Malabe
Land For Sale In Malabe

8.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 835,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New House for Sale in Malabe
New House for Sale in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale In Malabe
Brand New House for Sale In Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 13,800,000

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent - malabe
Rooms for rent - malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New || Two Story House Malabe
Brand New || Two Story House Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Boys in Malabe
Annex for Boys in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 32,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ New Two Story House In Malabe
B/ New Two Story House In Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

නිවාස-කොළඹ - New House for Sale in Malabe
New House for Sale in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

නිවාස-කොළඹ - B/ New 2 Story House sale - Malabe
B/ New 2 Story House sale - Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ New || Two Story House Malabe
B/ New || Two Story House Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Tow Story House for Sale Malabe
Tow Story House for Sale Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House with Annex for Sale in Malabe
House with Annex for Sale in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Modern House for Rent Malabe
Modern House for Rent Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - For Sale Brand New Three Storied House in Malabe
For Sale Brand New Three Storied House in Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Malabe
House for Rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent at Thalahena
Annex for rent at Thalahena

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms in Malabe
Rooms in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House (Ground floor) for Rent Hokandara Malabe
Brand New House (Ground floor) for Rent Hokandara Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land plots in Malabe
Residential Land plots in Malabe

11.36 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent to Students - Malabe
Rooms for Rent to Students - Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 3 Rooms available for renting at Malabe
3 Rooms available for renting at Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House (Upstair) for Rent - Kaduwela
House (Upstair) for Rent - Kaduwela

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Modern 2Storey House For Sale Malabe
Modern 2Storey House For Sale Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land with House for Sale in Hokandara [LS23]
Land with House for Sale in Hokandara [LS23]

44.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!