දැන්විම් 403 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House For Rent Malabe
House For Rent Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 27,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Malabe
Rooms for rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Modern House & 4BR for Sale Malabe
Modern House & 4BR for Sale Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

විනාඩි 38
නිවාස-කොළඹ - House for rent-Malabe
House for rent-Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 28,000 මසකට

පැය 8
නිවාස-කොළඹ - House For Rent in Welivita Road, malabe
House For Rent in Welivita Road, malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 55,000 මසකට

පැය 8
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House @ Malabe
Brand New Two Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

පැය 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - VIP Resturent In Malabe
VIP Resturent In Malabe

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

පැය 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Green Villa VIP Guest in Malabe
Green Villa VIP Guest in Malabe

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

පැය 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Malabe
Rooms for rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

ඉඩම්-කොළඹ - SUITABLE LAND FOR RESIDENCE
SUITABLE LAND FOR RESIDENCE

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 අවුරුද්දකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Hokandara South
House for sale in Hokandara South

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale at Malabe
Land for sale at Malabe

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 690,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - A factory/a workshop/a showroom Malabe
A factory/a workshop/a showroom Malabe

2,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 45,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Malabe Lot 04
Land For Sale Malabe Lot 04

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent Girls in Malabe
Rooms for Rent Girls in Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Malabe Paddy Facing
Land For Sale Malabe Paddy Facing

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 585,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE MALABE
LAND FOR SALE MALABE

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 475,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE HOKANDARA NORTH ARANGALA
LAND FOR SALE HOKANDARA NORTH ARANGALA

53.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms in Malabe
Rooms in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Malabe
House for rent in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - B/New Single Story House @ Malabe
B/New Single Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - B/New 2 Story House @ Malabe
B/New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Malabe
Brand New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - B/ New 2 Story House @ Malabe
B/ New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,600,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Malabe
Brand New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Malabe
Brand New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - B/New Single Story House @ Malabe
B/New Single Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 10,300,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!