දැන්විම් 415 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land with a House-- MALABE
Land with a House-- MALABE

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Malabe
House for Rent in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 55,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL BUILDING FOR RENT IN MALABE
COMMERCIAL BUILDING FOR RENT IN MALABE

15,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 1,500,000 මසකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale @ Malabe
Land for sale @ Malabe

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Up stair House For Rent Malabe
Up stair House For Rent Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Malabe
House for rent in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Thalahena, Malabe
Land for Sale in Thalahena, Malabe

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Malabe
Brand New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Malabe
Brand New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Malabe
Brand New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,300,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Newly Built Single Story House @ Malabe
Newly Built Single Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Malabe
House for Sale in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Malabe
Brand New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Single Story House @ Malabe
Brand New Single Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

නිවාස-කොළඹ - House for Rent (Urgent) Malabe
House for Rent (Urgent) Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Malabe
House For Sale in Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

නිවාස-කොළඹ - NSB || House in Malabe
NSB || House in Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for rent in Malambe
House for rent in Malambe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House For Sale in Malabe
Brand New House For Sale in Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Malabe Town
Land in Malabe Town

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 2 Story House For Sale in Malabe
2 Story House For Sale in Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Three storey building for sale in Malabe
Three storey building for sale in Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 8

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 150,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Malabe
Land for Sale in Malabe

28.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - ඉඩමක් විකිණීමට මාළඹේ.
ඉඩමක් විකිණීමට මාළඹේ.

22.25 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR RENT MALABE
HOUSE FOR RENT MALABE

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Newly built house for sale @ Malabe
Newly built house for sale @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,300,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment for Sale Malabe
Brand New Apartment for Sale Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!