මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

වෙනත් වෙළඳ නාම පරිගණක, ටැබ්ලට් විකිණීමට කුරුණෑගල

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි