මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කුරුණෑගල විකිණීමට ඇති Microsoft සන්නාමයේ පරිගණක , ලැප්ටොප්

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි