දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ඉංගිරිය හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කළුතර - House for sale in Ingiriya
House for sale in Ingiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - INGIRIYA Land for Sale
INGIRIYA Land for Sale

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 102,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - ඉංගිරියෙන් පර්චස් 14ක් විකිණීමට
ඉංගිරියෙන් පර්චස් 14ක් විකිණීමට

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,890,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Ingiriya
Land for sale in Ingiriya

65.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කළුතර - ඉංගිරියෙන් ඉඩම්
ඉංගිරියෙන් ඉඩම්

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 92,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-කළුතර - House for sale in Ingiriya
House for sale in Ingiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 6
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale Ingiriya
Land for Sale Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 102,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කළුතර - Residential Land for sale in Ingiriya
Residential Land for sale in Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 102,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කළුතර - 12.50P for sale in Ingiriya
12.50P for sale in Ingiriya

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 92,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya / Halwatura Rd
Land in Ingiriya / Halwatura Rd

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,428,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කළුතර - 190 Perch Flat Land for sale in Ingiriya
190 Perch Flat Land for sale in Ingiriya

190.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කළුතර - ඉංගිරිය නගරයෙන්ම ඉඩමක්
ඉංගිරිය නගරයෙන්ම ඉඩමක්

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya / Halwatura Rd
Land in Ingiriya / Halwatura Rd

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,428,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
නිවාස-කළුතර - House For Sale in Ingiriya
House For Sale in Ingiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 18,000,000

දින 14
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Ingiriya , Hadapangoda
Land for Sale in Ingiriya , Hadapangoda

25.2 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කළුතර - ඉංගිරියෙන් ඉඩමක්
ඉංගිරියෙන් ඉඩමක්

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,428,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 19
ඉඩම්-කළුතර - ඉංගිරිය නගරයට ආසන්න ඉඩම
ඉංගිරිය නගරයට ආසන්න ඉඩම

12.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 97,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya for Sale
Land in Ingiriya for Sale

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 102,000 පර්ච් එකකට

දින 21
ඉඩම්-කළුතර - 77 perch Land for sale in Handapangoda
77 perch Land for sale in Handapangoda

77.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 25
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Ingiriya
Land for sale in Ingiriya

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 92,000 පර්ච් එකකට

දින 25
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Ingiriya
Land for sale in Ingiriya

55.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-කළුතර - Land For sale in Ingiriya
Land For sale in Ingiriya

82.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 2,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale In Ingiriya
Land For Sale In Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,428,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-කළුතර - Tea Land sale in ingiriya
Tea Land sale in ingiriya

5.5 අක්කර

කළුතර, ඉඩම්

රු 2,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale In Ingiriya
Land For Sale In Ingiriya

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,150,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!