වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ඉංගිරිය හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කළුතර - ඉඩමක් විකිණීමට/Ingiriya
ඉඩමක් විකිණීමට/Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,428,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya - Halwathura
Land in Ingiriya - Halwathura

12.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 97,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - 11.20 per for sale in ingiriya
11.20 per for sale in ingiriya

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 92,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කළුතර - Land In Ingiriya
Land In Ingiriya

37.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කළුතර - නගරයට ආසන්න ඉඩම - Ingiriya
නගරයට ආසන්න ඉඩම - Ingiriya

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 92,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Handapangoda
Land for sale in Handapangoda

109.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya / Halwatura
Land in Ingiriya / Halwatura

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 92,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya
Land in Ingiriya

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 92,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කළුතර - ඉංගිරියට ඇවිදයන දුරින් පිහිටි ඉඩමක්
ඉංගිරියට ඇවිදයන දුරින් පිහිටි ඉඩමක්

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කළුතර - ඉංගිරියේ ඉඩමක් විකිනීමට
ඉංගිරියේ ඉඩමක් විකිනීමට

15.0 අක්කර

කළුතර, ඉඩම්

රු 27,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කළුතර - 14p Land in Ingiriya
14p Land in Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,008,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කළුතර - ඉංගිරිය නගරයෙන්ම ඉඩමක්
ඉංගිරිය නගරයෙන්ම ඉඩමක්

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Ingiriya
Land for Sale in Ingiriya

12.17 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කළුතර - Ingiriya Land
Ingiriya Land

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 72,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in ingiriya
Land for sale in ingiriya

20.0 අක්කර

කළුතර, ඉඩම්

රු 2,000,000 අක්කරයකට

දින 12
ඉඩම්-කළුතර - 14p Land in Ingiriya
14p Land in Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,428,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
නිවාස-කළුතර - House For Sale in Ingiriya
House For Sale in Ingiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 18,000,000

දින 13
ඉඩම්-කළුතර - Rubber land for sale in kirialla
Rubber land for sale in kirialla

61.0 අක්කර

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 2,300,000 අක්කරයකට

දින 16
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale In Ingiriya
Land For Sale In Ingiriya

12.5 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Ingiriya
Land for Sale in Ingiriya

10.5 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 180,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya ( Lakdinu City )
Land in Ingiriya ( Lakdinu City )

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,150,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 23
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya for Sale
Land in Ingiriya for Sale

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,030,400 සම්පුර්ණ මිල

දින 24
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya For Sale
Land in Ingiriya For Sale

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,150,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-කළුතර - ඉංගිරිය අගනා ඉඩමක් විකිණීමට
ඉංගිරිය අගනා ඉඩමක් විකිණීමට

20.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 26
ඉඩම්-කළුතර - Ingiriya Land for Sale
Ingiriya Land for Sale

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,288,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!