දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Holiday Rest for Rent - Panadura
Holiday Rest for Rent - Panadura

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 18,000 රාත්‍රියකට

පැය 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Rooms for Rent in Kalutara
Rooms for Rent in Kalutara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

දින 25
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Rooms for rent in Kalutara
Rooms for rent in Kalutara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 25
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Rooms In Panadura
Rooms In Panadura

කාමර: 10+, නානකාමර: 9

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,250 රාත්‍රියකට

දින 26
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Bungalow for rent in Matugama
Bungalow for rent in Matugama

කාමර: 10, නානකාමර: 3

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 18,000 රාත්‍රියකට

දින 29
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Holiday bungalow in beruwala
Holiday bungalow in beruwala

කාමර: 5, නානකාමර: 5

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 30,000 රාත්‍රියකට

දින 45
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Holiday Bungalow in Kukule ganga
Holiday Bungalow in Kukule ganga

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 47
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Furnished House for rent - Panadura
Furnished House for rent - Panadura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,500 රාත්‍රියකට

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!