දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - 5 Star Family Bungalow Beruwala
5 Star Family Bungalow Beruwala

කාමර: 6, නානකාමර: 6

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 50,000 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Rooms for rent in Kalutara
Rooms for rent in Kalutara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

විනාඩි 31
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Holiday Bungalow in Beruwela
Holiday Bungalow in Beruwela

කාමර: 5, නානකාමර: 5

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 30,000 රාත්‍රියකට

පැය 4
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - 5 Star Family Bungalow Beruwala
5 Star Family Bungalow Beruwala

කාමර: 6, නානකාමර: 6

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 50,000 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Apartment in Panadura
Apartment in Panadura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,500 රාත්‍රියකට

දින 6
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Holiday Bungalow in Kukule Ganga
Holiday Bungalow in Kukule Ganga

කාමර: 10, නානකාමර: 4

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 30
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Adventure park holiday resort Kalutara
Adventure park holiday resort Kalutara

කාමර: 5, නානකාමර: 5

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 36
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Room for rent in kalutara
Room for rent in kalutara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

දින 55
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - HOLIDAY BUNGALOW - PANADURA
HOLIDAY BUNGALOW - PANADURA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 30,000 රාත්‍රියකට

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!