මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කුලියට හි කාමර සහ නිවාස කොටස් | කළුතර

දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි