දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - පොලිතින් නිශ්පාදන යන්ත්‍ර
පොලිතින් නිශ්පාදන යන්ත්‍ර

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Airman 125 campesher
Airman 125 campesher

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Food Warmer
Food Warmer

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 115,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Cool Room
Cool Room

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 750,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Automatic Washer,Filler Capper Machine
Automatic Washer,Filler Capper Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Pet Bottle Blowing Machine
Pet Bottle Blowing Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Hot Cupboard
Hot Cupboard

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Brand new OPEL Embroidery machine
Brand new OPEL Embroidery machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

දින 18
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-කළුතර - Cotton Crepe Bandage
Cotton Crepe Bandage

කළුතර, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 110

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Digital Battery Charger
Digital Battery Charger

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,750

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Chisel Set
Chisel Set

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Tool Punch 21 Pockets
Tool Punch 21 Pockets

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,900

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Air Compressor Pds125 S
Air Compressor Pds125 S

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - 7 Drawer Tool Box with Tools
7 Drawer Tool Box with Tools

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Juki Machine
Juki Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - 5 Thread Overlock Machine
5 Thread Overlock Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Ldpe Extruder
Ldpe Extruder

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,400,000

දින 55
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කළුතර - 120 මාර්ග බලපත්‍රයක් විකිනීමට.
120 මාර්ග බලපත්‍රයක් විකිනීමට.

කළුතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,500,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!