වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Kitchen Items set
Kitchen Items set

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 2
Milling Dividing head needed

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Lathe matching jermam.
Lathe matching jermam.

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 700,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Yarn dye machine
Yarn dye machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,400,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - 7 Drawer Tool Box with Tools
7 Drawer Tool Box with Tools

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Complete gas cylinders
Complete gas cylinders

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 62,500

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Juki Machine
Juki Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 23
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Food Warmer
Food Warmer

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 115,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Cool Room
Cool Room

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 750,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Pipe bender
Pipe bender

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 43
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - SORD HEIDELBERG Printing Machine
SORD HEIDELBERG Printing Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Automatic Washer,Filler Capper Machine
Automatic Washer,Filler Capper Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Pet Bottle Blowing Machine
Pet Bottle Blowing Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - 5 Wood Working Machine
5 Wood Working Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,020,000

දින 48
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Hot Cupboard
Hot Cupboard

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 51
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - වඩු කාර්මික යන්ත්‍ර සූත්‍ර විකිනීමට
වඩු කාර්මික යන්ත්‍ර සූත්‍ර විකිනීමට

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,000,000

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!